žute ljubičice

Samonikle dekorativne vrste riječke flore – šibika

Priroda Flora, Grad-selo, Zanimljivosti

Šibika, grmoliki grašar (Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emeroides /Boiss. et Spruner/ Lassen)

Sinonimi: Hippocrepis emeroides (Boiss. et Spruner) Czerep.; Coronilla emerus L. subsp. emeroides Boiss. et Spruner

Porodica: lepirnjače, mahunarke (Fabaceae)

Šibika ili grmoliki grašar dekorativni je listopadni grm izduženih šibastih grana. Izraste do 1,5 – 2 metra i značajna je sastavnica grmolike vegetacije submediterana u Hrvatskoj. Na širem riječkom području vrlo je uobičajena svojta. Nalazi se i u svijetlim submediteranskim šumama, osobito na kamenitim plitkim tlima. Kao preostatak (relikt) submediteranske šumske vegetacije, samonikle grmove šibike nalazimo na mnogim mjestima zelenih površina grada Rijeke. U vrijeme proljetne cvatnje cvate bogatim žutim cvatovima (sl. 1), koja se odvija u isto vrijeme kad i cvatnja rašeljke (Prunus mahaleb), koja cvate bijelo, pa ova kombinacija boja postaje jedna od vizualno najatraktivnijih lokalnih pojava riječke cvjetane. Novijim botaničkim istraživanjima šibika je premještena iz roda grašara (Coronilla) u rod potkovica (Hippocrepis).

Sl. 1. Cvat šibike (foto: M. Randić)

Mladi grmovi i grane šibike imaju koru zelene boje, a s godinama ona poprima sivkasto-smećkasto-zelenkastu boju. Listovi su neparno perasti, sastavljeni od 7 do 9 jajolikih, golih liski. Na površini su liske prevučene tankim slojem voska koji onemogućava kvašenje vodom, tako da se poslije kiše na njima često zaostaju zaobljene kapi vode. Cvjetovi su žuti, pojavljuju se u obliku cvatova sastavljenih od 2-7 cvjetova, smještenih na zajedničkoj stapki. Biljka cvate u proljeće, ali se tijekom blagih zima pojedini cvjetovi pojavljuju i znatno ranije. Plod je člankovita mahuna koja se ne otvara, već se poprečno cijepa na pojedine plodiće cjepavce (sl. 2 i 3).

Sl. 2. Plodovi šibike sazrijevaju u mjesecu lipnju (foto: M. Randić)

Sl. 3. Plodovi su člankovite mahune koje se cijepaju u segmente koje sadrže po jednu sjemnku (foto: M. Randić)

Cvjetove šibike posjećuju raznoliki kukci, osobito pčele i bumbari, a mlade grančice i listove rado brste koze. Zbog dekorativnosti šibiku bi bilo dobro uzgajati i koristiti u hortikulturne svrhe, osobito udruženu s vrstama koje cvatu u isto vrijeme (primjerice: suručica, judino drvo, rašeljka, lemprika) jer bi se na taj način mogle postići vrlo efektne cvjetne kombinacije.

M. R.