bjeloglavi sup na stijeni

"45. paralela"

Priroda Supovi, Zanimljivosti

Već dugi niz godina lokalno stanovništvo koristi strmu i nepristupačnu padinu na sjecištu državne ceste D100 i 45. paralele kao odlagalište nusproizvoda životinjskog podrijetla. Najveću korist od toga imaju upravo bjeloglavi supovi koji tu lokaciju prepoznaju kao povremeni izvor hrane, pa stoga nije rijetkost vidjeti bjeloglave supove tik uz spomenutu lokaciju, bilo na zemlji ili u zraku. Tako je i objektiv našeg fotoaparata isprva uhvatio bjeloglavog supa „na straži“, nekoliko metara iznad ceste. Ubrzo je na lokaciju netko odložio i hranu, čime je započeo zračni ples bjeloglavih supova, vrana i jednog škanjca, nestrpljivih da se promatrači maknu, što smo nakon kratkog fotografiranja ubrzo i učinili. U slast!