Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove

Nova izložba u Centru za posjetitelje u Belom na otoku Cresu

Priroda Događanja, Novosti

Izložba o ljepotama i bioraznolikost Vranskog jezera

Najveće, najznačajnije i najočuvanije, vjerojatno i najljepše slatkovodno stanište na jadranskim otocima, a možda i na Sredozemlju je Vransko jezero na otoku Cresu. Izložbom fotografija podvodnog fotografa Marinka Babića o ljepotama i bioraznolikosti Vranskog jezera na otoku Cresu, koju smo uz pomoć Primorsko-goranske županije pripremili uz Međunarodni dan voda, 22. ožujka, ali koja, nažalost, zbog nepredviđenih okolnosti oko korona virusa, nije mogla biti otvorena na taj, ranije planirani datum, želimo podsjetiti na zaboravljenu ljepotu slatkovodnih otočnih staništa i na njihovu neizmjernu važnost u očuvanju biološke raznolikosti na otocima.

Sl. 1. Postav izložbe (foto: Tomislav Bandera Anić)

Slatkovodno Vransko jezero na otoku Cresu svjetski je poznat hidrološki fenomen ukupne prosječne dubine 74,5 metara. Važno je za život na otoku i svrstano je u duboka oligotrofna jezera. Ono što je posebno privlačno kod tog jezera je njegova iznimna prozirnost i modra boja jezerske površine gledana iz daljine. Izmjerena dubina na kojoj se još vidi Secchijev disk, kojim mjerimo prozirnost nekog vodenog tijela iznosi 10 do 17 metara što je vrlo visoka vrijednost i može se usporediti s još nekim dubokim oligotrofnim jezerima u svijetu. Jezero je uvršteno u svjetski značajne jezerske ekosustave. Zbog vode iznimne kakvoće od presudne je važnosti za vodoopskrbu otoka Cresa i Lošinja, a bogata vegetacija alga parožina, fauna riba, vodozemaca i ostalih životinja i bilja čini ga rijetkim i ugroženim stanišnim tipom.

Sl. 2. Jedna od fotografija autora Marinka Babića (foto: Marinko Babić)

Fotografije su autorsko ostvarenje podvodnog fotografa i zaljubljenika u slatkovodne i morske ekosustave te njihov biljni i životinjski svijet koji pružaju mnoge nezaboravne i neponovljive motive koje se rijetko mogu vidjeti. Koncept izložbe Ustanova je osmislila u suradnji s autorom, a Izložba je postavljena u Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom na otoku Cresu i moći će se pogledati od ponedjeljka, 11. svibnja do konca 2020. godine. Pozivamo vas da izložbu pogledate tijekom nastupajućeg perioda, u vremenu kada je Centar otvoren za posjetitelje.

Biografska crtica o autoru fotografija

Marinko Babić rođen je 1962. u Slavonskom Brodu, profesor je kineziologije, zaljubljenik u prirodu i aktivni pobornik njezine zaštite. Podvodnom fotografijom bavi se od 2010. godine. Osim u moru, ronio je u mnogim slatkim vodama i fotografijama zabilježio prizore iz mnogih hrvatskih rijeka i jezera. Snima roneći na dah, isključivo uz prirodno, ambijentalno svjetlo. Fotografije su mu nagrađivane na međunarodnim natjecanjima u podvodnoj fotografiji: “Underwater Photo Marathon”, “Without Borders”, “Mare Nordest” i objavljene u brojnim časopisima i knjigama. Član je Udruženja likovnih i književnih stvaralaca – Pula, raznih udruga i projekata koji imaju za cilj upoznavanje i zaštitu prirode. Snimljene fotografije koristi za potrebe osvještavanja ljudi o važnosti zaštite prirode, edukaciju, promociju hrvatske prirodne baštine i upoznavanje ljubitelja prirode s podvodnim svijetom mora, rijeka i jezera. Ovo je njegova deveta samostalna izložba podvodnih fotografija.