Sup 1

Deset bjeloglavih supova nakon oporavka pušteno u prirodu

Priroda Novosti, Supovi

Deset moćnih ptica širokim je krilima nadvilo Cres. Svoj su novi susret s prirodom doživjeli supovi Histra, Veles, Mokoš, Cres, Fojiška, Krušija, Hana, Andrija, Niko i Saša M.

Riječ je o mladim bjeloglavim supovima koje su ljudi spasili prošle godine i koji su se nakon toga rehabilitirali u Oporavilištu za bjeloglave supove Beli na Cresu. Otočani, a posebno stanovnici Belog imaju velike zasluge u spašavanju supova. Sami donose pronađene unesrećene mlade ptice te sudjeluju u akcijama spašavanja s djelatnicima Oporavilišta. Naime, hrvatski supovi imaju specifičan izbor lokacije za gniježđenje – gnijezde se na liticama neposredno iznad mora, pa za mlade, i letu ne baš vične, supove, more može biti pogibeljno.

U puštanju bjeloglavih supova u prirodu sudjelovali su zamjenik župana Primorsko-goranske županije Marko Boras-Mandić, zamjenica župana Marina Medarić, gradonačelnik grada Cresa Kristijan Jurjako, direktorica Turističke zajednice grada Cresa Sanja Živanović, ravnatelj OŠ Frane Petrića Cres Josip Pope te predstavnik DVD Cres Josip Rajić. U oporavku i puštanju bjeloglavih supova u prirodu Javna ustanova Priroda surađuje sa udrugama BIOM i Tramuntana te Zoološkim vrtom grada Zagreba,

Neki od rehabilitiranih supova opremljeni su GPS odašiljačima kako bi se pratilo njihovo kretanje. Zahvaljujući GPS odašiljačima znat će se kamo su supovi sa Cresa odletjeli. Ptice koje su sada puštene, neko će se vrijeme zadržati na Kvarneru, a potom se pridružiti dijelu creskih supova koji nisu na gniježđenju, pa ljetne mjesece redovito provode u austrijskim Alpama. Tamo zbog mnogobrojnih domaćih životinja i divljači koja boravi na planinskim pašnjacima, supovi imaju obilje hrane. Dolaskom zime i snijega, supovi se vraćaju na jug. Neki ostaju na Kvarneru, a poneki odlaze južnije, najčešće do Grčke.

Bjeloglavi supovi zakonom su strogo zaštićene životinje koje obitavaju na svega nekoliko kvarnerskih otoka – Cresu, Plavniku,  Krku i Prviću. Upravo zato svaka jedinka vraćena u prirodu ima iznimnu vrijednost.