pejzaž

Kamenite „pustoši“ na platoima južnog dijela otoka Krka

Priroda Flora, Gea, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Od vrsnih fotografa prirode Želimira i Stjepana Gržančića dobili smo nekoliko dojmljivih zračnih i kopnenih fotografija krajobraza ogoljenih kamenitih predjela jugoistočnih dijelova otoka Krka. One prikazuju raznolikost ljudskom rukom stvorenih oblika – suhozida i suhozidima omeđenih površina na kamenitim platoima iznad Drage Bašćanske. Ove nam fotografije govore da ti kameniti predjeli, ponekad od turista prozvani i znani kao „mjesečeve površine“ i nisu baš sasvim pusti i beživotni kavi bi nam mogli izgledati u neka druga godišnja doba. Štoviše, promatrani iz zraka u ovo proljetno vrijeme oni pokazuju svoje „zeleno“ lice (sl. 1, 2 i 3), kad iz gotovo svake škrape i pukotine izrasta poneka zelena travka, grm pa čak i poneko kržljavo stablo (sl. 4). Zanimljivo je da se oni malobrojni primjerci drvenaste vegetacije u pravilu nasele i razrastu u zavjetrini suhozidova gdje im snaga bure ne može toliko nauditi kao na brisanom prostoru.

Sl. 1. Predio iznad Drage Bašćanske na otoku Krku, na topografskoj karti 1 . 25 000 označen kao Havdene, prošaran je tamnije zelenim travnatim pokrivačem i ponekim šumarkom (zračna fotografija dobivena ljubaznošću Želimira i Stjepana Gržančića)

Sl. 2. Krajobraz predjela Havdene gledan odozgo – vidljiva je pravilna parcelacija suhozidima i tamnija boja trave – nekada je u tom predjelu bilo ljetno naselje, sada napušteno (zračna fotografija dobivena ljubaznošću Želimira i Stjepana Gržančića)

Sl. 3. “Čipkasta” parcelacija krajobraza na kamenitom platou južnog dijela otoka Krka – uz suhozide na nekim se je međama, pa i unutar same parcele, razraslo žbunje i drveće što govori o procesu zarastanja travnjaka (zračna fotografija dobivena ljubaznošću Želimira i Stjepana Gržančića)

Sl. 4. Prevladavajuća vrsta trave na buri izloženim dijelovima kamenitih platoa iznad Drage Bašćanske je kovilje (u prednjem planu), u pozadini fotografije uočava se da su se grmovi i kržaljava stabla razrasli duž suhozidova, u njihovoj zavjetrini (foto: M. Randić)

Želimir Gržančić, Stjepan Gržančić i Marko Randić