Plakat za "50 godina ornitološkog rezervata Glavina"

Međunarodni dan podizanja svijesti o važnosti ptica strvinara

Priroda Novosti

Jačanju kvarnerske populacije bjeloglavih supova pomažu hranilišta na Cresu i Učki

Na Kvarneru trenutačno obitava 125 gnijezdećih parova bjeloglavih supova, a ove je godine u njihovim gnijezdima zabilježeno 89 opernaćenih ptića. Utvrđeno je to monitoringom bjeloglavih supova na Kvarneru, jedinom staništu bjeloglavih supova u ovom dijelu Europe.

Ovogodišnji monitoring te strogo zaštićene vrste ptica otkriva da je njihova populacija na Kvarneru trenutačno stabilna te da ima lagani uzlazni trend. U podizanju mladih bjeloglavim je supovima zasigurno pomoglo djelovanje dvaju namjenskih hranilišta. Naime, nekada su kvarnerski pašnjaci vrvjeli stokom, pa je tako bilo i dovoljno strvina za prehranu supova. Danas kada je stočarstvo u padu, supovi trebaju našu pomoć. Zbog toga su na Cresu i Učki organizirana hranilišta zahvaljujući kojima je supovima osigurana dodatna hrana.

Roditeljski par supova na gnijezdu (foto: arhiva JUP)

Oporavilište u Belom je proteklih mjeseci primilo šest mladih supova za koje će se brinuti dok ne ojačaju dovoljno za povratak u prirodu.

Proljetos je iz Oporavilišta pušteno deset supova koji su spašeni godinu dana ranije. GPS odašiljači otkrivaju da je nekoliko ptica ostalo na Kvarneru dok su se ostale raspršile svijetom. Neke su viđene u Alpama, jedan je sup odletio na zapad do masiva Pirineja na francusko-španjolskoj granici, a drugi se spustio na jug do Albanije. Te udaljenosti ne čude biologe jer su supovi vrhunski letači. Uz minimalni utrošak energije, jedreći na zračnim strujama, mogu prevaljivati ogromne udaljenosti.

Bjeloglavi sup (foto: Tomislav Bandera Anić)

Ovdašnji ornitolozi odavno su svjesni vrijednosti bjeloglavih supova za ekološki sustav te važnosti njihove zaštite. Zahvaljujući tome ove se godine obilježava 50 godina ornitološkog rezervata Glavina – Mala luka u općini Baška na otoku Krku. Odluka o proglašenju tog rezervata donesena je krajem 1969., a na snagu je stupila 1970. godine. To je prvi ornitološki rezervat na svijetu proglašen isključivo radi zaštite bjeloglavih supova.

U Hrvatskoj su bjeloglavi supovi strogo zaštićena vrsta ptica. Gnijezde se još samo na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Plavniku i Prviću.

Javna ustanova „Priroda“ uz potporu Primorsko-goranske županije i ove godine u svojem Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove Beli obilježava Međunarodni dan ptica strvinara. Ustanova s partnerima Zoološkim vrtom grada Zagreba, Udrugom BIOM, Gradom Cresom, Turističkom zajednicom grada Cresa i Udrugom Tramuntana zanimljivim programom javnost želi upoznati s važnošću očuvanja supova te njihovom zanimljivom prirodom i načinom života.

Program, usklađen s aktualnim epidemiološkim mjerama, posjetitelje u Centru u Belom očekuje u subotu i nedjelju, 5. i 6. rujna, od 10 do 18 sati. U dvorištu Centra bit će postavljena izložba „Na sušilu“. Na konopce će se drvenim kvačicama, nalik tradicionalnom sušenju rublja, učvrstiti na papir otisnuti likovni radovi posjetitelja Centra iz knjige dojmova. Riječ je o radovima posjetitelja različitih dobi koje su stvorili nadahnuti veličanstvenošću bjeloglavih supova.

Prikazivat će se i film „Na krilima bure: priča o bjeloglavom supu Kvarneru“. Taj film prati priču creskog supa, spašenog iz mora, koji nakon oporavka u Belom prelijeće Jadran, ali kojem je i pri dolasku u Italiju potrebna pomoć ljudi. Tu su se u praćenje njegove pustolovine uključili i talijanski mediji.

Međunarodni dan ptica strvinara u subotu će se prigodnim programom obilježiti i u Zoološkom vrtu grada Zagreba.

Supovi na odmorištu (foto: arhiva JUP)