Travnata udolina pod Malim Kamikom (ponikve pod Kamenjakom – III. dio)

Priroda Fauna, Gea, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Uvala pod Malim Kamikom

S istočne strane, podno gotovo okomite i vrlo slikovite vapnenačke litice Male Kamičine prostire se travnato uleknuće nalik na malu kršku uvalu ili prostraniju plitku ponikvu (sl. 1). Udolina je botanički važna kao očuvano travnjačko stanište i možda je među najvrjednijima u Primorju, jer se na njenim padinama susreću dvije rijetke Natura 2000 vrste – cjelolatična žutilovka i modra sasa. Obje se na ovom nalazištu najradije udružuju s travom uskolisnom šašikom ili iglencem (sl. 3) i zastupljene su većim brojem jedinki. Zajednica uskolisne šašike izvrsno je prilagođena uvjetima plitkog i sušnog tla i učestalim udarima bure. U toj smo zajednici zabilježili najveći broj jedinki obje vrste, dok modra sasa, iako vrlo malobrojno i rijetko, ovdje uspijeva i u zajednici žute krške zečine i šaša crljenca. Na sjeverozapadnoj padini travnate udoline vidljivo je do kuda dopire uskolisna šašika (sl. 2), u ovom slučaju raspoznatljiva po zbijenim niskim busenima koji postaju sve razmaknutije raspoređeni što se više približavamo dnu padine. Tamo prelazi u druge travnjačke zajednice vjerojatno u prvom redu uvjetovane dubljim naslagama tla (sl. 2).

Sl. 1. Travnata udolina pod Malim Kamikom (foto: M. R.)

Sl. 2. Pri dnu sjeverozapadne padine vidljiva je granica do koje dopiru buseni trave uskolisne šašike (foto: M. R.)

Sl. 3. Busen uskolisne šašike neposredno pred cvatnju (foto: M. R.)

Marko Randić