Prehrambene navike vodenkosa na Kamačniku

Priroda Fauna, Krajobraz

Vodenkos (Cinclus cinclus) je zanimljiva vodena ptica koja vješto roni u brzacima gorskih potoka u potrazi za ličinkama vodenih kukaca. Gnijezdi se i na nekim od živahnih goranskih rječica i potoka pa tako, primjerice, i u zaštićenim područjima poput Značajnog krajobraza Kamačnik i Vrajžeg prolaza – Zelenog vira. (vidi: https://ju-priroda.hr/2022/02/vodenkos-zivahna-vodena-ptica/ ). Na brzacima Kamačnika možemo promatrati prehrambene navike ove neobične ptice: roneći među kamenjem na dnu brzaca vodenkos pronalazi krupne ličinke kukaca tulara koji svoje ličinačke odsječke života proborave u vodi.

Ličinke mnogih vrsta tulara od grabežljivaca štite se tako da  oko svog mekanog tijela izgrade kućice u obliku tuljaca koje mogu biti načinjene od slijepljenih kamenčića, zrnaca pijeska, komadića grančica, lišća, pa čak i ljušturica sitnijih vodenih puževa ili školjaka.

Jedna od krupnijih vrsta tulara, kojoj ličinka kućicu gradi kamenčićima, živi i u brzacima Kamačnika, a vodenkos te kućice s ličinkama vješto pronalazi i lovi na dnu vodotoka i – još vještije, kad ličinku izroni i iznese na površinu. uspijeva, trzajući i udarajući snažno kljunom u tvrdu podlogu, osloboditi mekanu i sočnu ličinku bogatu hranjivim tvarima – bjelančevinama i mastima. Tako nejestivi zaštitni tvrdi „oklop“ kućice sazdane od kamenčića djeluje poput malenog kontejnera koji sadrži, za pticu, vjerojatno vrlo ukusan i izdašan obrok.

Ukoliko ranije uspiju izmaknuti vještinama vodenkosa, kao odrasli, krilati oblici, tulari se odvajaju od vode, ali kao slabi i ponešto nevoljki letači, zadržavaju se neposredno uz obale vodotoka u kojem su proboravili veći dio života i ondje obave svoje svadbene dužnosti. Ženke polažu jaja kako bi osigurale sljedeću vodenu generaciju ličinki. (M.R.)