Creska kadulja

Priroda Fauna, Flora, Novosti, Zanimljivosti

Padine otoka Cresa ukrašene su tijekom svibnja kaduljom (Salvia officinalis) u cvatu. Nektar i pelud ove iznimno ljekovite biljke vrijedno će sakupljati i odnositi u svoje košnice medonosne pčele (Apis melifera), gdje će ga predati mlađim jedinkama koje obavljaju poslove u košnici, na daljnju obradu i pohranjivanje. Finalni proizvod obrade i skladištenja nektara – med, služit će pčelama za prehranu tijekom razdoblja u kojima ne mogu hranu pronaći u prirodi, tj. u vrijeme kada biljke ne proizvode nektar i pelud ili pak u vrijeme kada biljke cvjetaju ali je vanjska temperatura preniska da bi pčele mogle letjeti. Pohranjenu pelud će pak pčele upotrebljavati većinom za vrijeme hranjenja ličinki.

Kako u pravilu pčele u košnicama proizvedu više meda nego što im je potrebno, višak meda pčelari će odvojiti za ljudsku upotrebu. Med nastao od nektara creske kadulje vrlo je vrijedan hranjivi prozvod čija se kvaliteta prepoznala i izvan granica naše države.

Kakvu korist pak ima kadulja od pčelinje paše?

Medonosna pčela prikupljanjem nektara i peludi može u jednom danu “posjetiti” više desetaka biljaka  a na taj nesvjesni način obaviti i proces prijenosa peludi s jedne biljke na drugu čime se ispunjava preduvjet da bi došlo do spolnog razmnožavanja biljke – oplodnje, a nakon toga i do razvoja ploda sa sjemenkama ključnima za daljnje širenje i opstanak biljne vrste.