Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove u Belom

Priroda

Aktivnosti na osnivanju Centra započele su 2014. godine.

Partneri: 

  • Primorsko-goranska županija,
  • Grad Cres,
  • udruge Tramuntana i Biom,
  • Zagrebački ZOO te
  • Prirodoslovno-matematički fakultet iz Zagreba.

Građevinski radovi na uređenju i opremanju Centra s oporavilištem provodili su se u tri faze. Sve su faze završene do kraja 2017. Prva faza, koja se provodila 2016. uključivala je izgradnju i opremanje oporavilišta u dvorištu Centra za posjetitelje i građevinske radove na uređenju dviju prostorija u kojima će biti postav. Nakon provedbe prve faze, Oporavilište je stavljeno u potpunu funkciju, a prostor za prihvat posjetitelja privremeno je, tijekom ljetnih mjeseci, otvorio vrata za posjetitelje. Krajem studenog 2016., radovi na uređenju Centra su nastavljeni. Do kraja svibnja 2017. u Centru je postavljen stalni izložbeni postav. Treća faza radova koja obuhvaća opremanje multimedijalne dvorane i nekoliko spavaonica na prvom katu Centra dovršena je u prosincu 2017. Spavaonice su namijenjene smještaju suradnika i volontera koji su voljni doći na Cres i dati doprinos zaštiti supova, očuvanju ostalih ugroženih vrsta i staništa, bioraznolikosti i očuvanju tradicijskih vrijednosti. Na izdvojenoj lokaciji opremljeno je i hranilište za bjeloglave supove koje je u djelomičnoj funkciji.

Za 2018. najavljeno je raspisivanje javnog poziva ograničenog karaktera samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj za unaprijeđenije infrastrukture. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta. Ustanova je već iskazala interes za sudjelovanje u projektu te će se u trenutku raspisa natječaja prijaviti na natječaj. Projekt će se financirati iz Strukturnih fondova EU – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.