Sastanak s načelnicima općina Omišalj i Dobrinj o aktivnostima u špilji Biserujki tijekom 2010. godine

Prospekt Novosti

Slika 1. Sigasti stupovi u Biserujki (Foto: M. Randić)

Sukladno Sporazumu o načinu provedbe Rješenja Ministarstva kulture od 9. travnja 2009. godine, načelnici općina Omišalj i Dobrinj te predstavnici Šiloturista i JU Priroda održali su sastanak vezano uz aktivnosti koje su tijekom 2010. godine provedene oko uređenja i unapređenja stanja i prihvata posjetitelja u špilji Biserujka. Načelnici su obaviješteni o izvršenju preporuka i mjera zaštite prirode koji su propisani temeljem Rješenja Ministarstva kulture (KLASA: UP/I-612-07/09-33/0308; URBROJ: 532-08-02-03/1-09-02), a poglavito su se odnosile na sljedeće:

OSTVARENE AKTIVNOSTI JU PRIRODA:

  1. Izmijenjena sva rasvjetna tijela u špilji.
  2. Ugovoreno postavljanje mjerno-regulacijskih instrumenata i monitoring faune u špilji Biserujka. Realizacija do početka sezone 2011. godine
  3. Postavljanje info tabli – dvije tabele su izrađene i tiskat će se do kraja 2010. godine, postavljanje tabela, ostaviti za početak turističke sezone 2011.
  4. Letak o špilji Biserujka – izradit će se do početka turističke sezone 2011.
  5. Stručni tečaj za vodiče u špilji Biserujka do početka turističke sezone 2011. JU Priroda organizirat će tečaj za vodiče u špilji Biserujka.

OSTVARENE AKTIVNOSTI ŠILOTURISTA:

  1. Napravljena ograda oko ulaza u špilju (zaštita od ovaca).
  2. Podneseno izvješće o sezoni 2010. godine: povećanje prometa oko 30% u odnosu na 2009. godinu
  3. Zaštita na ogradi oko jednog stepeništa – u cilju podizanja sigurnosti za posjetitelje špilje, Šiloturist preuzima obvezu da do početka sezone 2011. godine postavi zaštitnu ogradu oko jednog stepeništa u špilji, potrebne konzultacije s Markom Modrićem, a zaštitu je potrebno postaviti do sezone 2011. godine.

PRIJEDLOG NOVIH AKTIVNOSTI:

Načelnicima je predloženo da se oko špilje obilježi postojeća kružna poučna staza koja se dijelom nalazi na području Općine Omišalj, a dijelom na području Općine Dobrinj. JU Priroda preuzima obvezu pripreme teksta i definiranja lokacija te uređenja staze. Preporuka je da se uređenje dogovori s PD Obzova i komunalnim redarima općina Dobrinj i Omišalj. Općine Omišalj i Dobrinj te Šiloturist izrazili su spremnost za sufinanciranje izrade poučne staze po principu da svatko preuzme 1/3 troškova.

S. Šišić

Slika 2. Planirano je trasirati kružnu poučnu stazu koja će povezivati uvalu Slivanjsku i špilju Biserujku (Foto: M. Randić)