Kod Jezera na otoku Krku uhvaćena i prstenovana brkata sjenica

Prospekt Fauna, Novosti

Sl. 1. Brkata sjenica ulovljena na Jezeru kod Njivica (foto: A. Radalj)

Brkata sjenica (Panurus biarmicus, Bearded Tit) ubilježena je u Crvenu knjigu ugroženih ptica Hrvatske (IUCN kategorija ugroženosti: EN gnijezdeća populacija/breeding population), kao rijetka vrsta hrvatske ornitofaune. U Hrvatskoj gnijezdi populacija koju, prema procjeni ne čini više od 60 parova. Na zimovanju se u Hrvatskoj brkata sjenica zadržava po cijeloj panonskoj Hrvatskoj, a u priobalju je viđena uz rijeku Neretvu, rijeku Krku i Vransko jezero te južnije – u okolici Dubrovnika, ali je posvuda malobrojna i neredovita.

Tijekom održavanja ornitološkog jesenskog kampa 2010. godine na Jezeru kod Njivica na otoku Krku vanjski suradnik JU Priroda i ovlašteni prstenovač – ornitolog gospodin Andrej Radalj, koji već drugu godinu za redom provodi sustavna istraživanja i prstenovanja ptica na Jezeru, uhvatio je i prstenovao primjerak brkate sjenice.

Nalaz ove zanimljive ptičje vrste koja se tijekom svog životnog vijeka zadržava uglavnom na zamočvarenim staništima obraslim trskom (Phragmites australis) nije dosad zabilježen za otok Krk. Ljeti se brkate sjenice pretežno hrane kukcima i drugim beskralješnjacima koji žive u tršćaku, a u jesen i zimi najčešća su im hrana sjemenke trske i rogoza. U posljednje vrijeme ima naznaka da su populacije ove ptice podložne klimatskim promjenama (globalno zatopljenje!), te da im se broj u nekim državama Europe povećava. Budući da Crvena knjiga kao mjeru zaštite navodi i istraživanje migracijskog sustava ove vrste u Hrvatskoj, podatak o brkatoj sjenici na Jezeru dobrodošao je kamenčić u sklapanju cjelovitije spoznaje o rijetkoj i zanimljivoj vrsti, a baca i novo svjetlo na važnost Jezera kao staništa za ptice.

M. Randić i A. Radalj


Sl. 2. Brkata sjenica (foto: A. Radalj)