Guljanov dolac - krošnja

Izvješće o zaštićenim hrastovima u Guljanovom dolcu

Prospekt Flora

Povodom Međunarodne godine šuma i predstojećeg obilježavanja 600 godišnjice prvog spomena imena Crikvenice, dana 5. svibnja 2011., predstavnici Planinarskog društva “Strilež” Crikvenica i Javne ustanove “Priroda” obišli su zaštićene hrastove u Guljanovom dolcu nedaleko starog povijesnog naselja Kotor iznad Crikvenice. Cilj je bio utvrditi potrebne aktivnosti na zaštiti i promociji zaštićenih hrastova i područja brda Kotor.


Sl. 1. Podnožje starog hrasta zaraslo je gustišem šikare koja onemogućuje pogled na impresivno deblo zaštićenog spomenika prirode

Dva stara hrasta medunca (Quercus pubescens) u Guljanovom dolcu vjerojatno su najstariji primjerci svoje vrste (starost im je procijenjena na oko 400 i 350 godina!) na teritoriju grada Crikvenice. Na širem području takvog drveća vjerojatno ima još, ali ovi su marom i naporima Društva Crikveničana spašeni od zaborava. Zaštićenim su proglašeni 2002. godine u kategoriji spomenika prirode (dokument o proglašenju zaštite: “Službene novine” broj 3/02 i broj 6/02).

Zbog sadašnje zapuštenosti Guljanovog dolca došlo je do jakog zarastanja područja šikarom, pa su i zaštićeni primjerci hrastova obrasli gustom šikarom zbog čega se teže uočavaju u krajobrazu. Zajedničkim obilaskom utvrdili smo da okolna šikara ne utječe na vitalnost hrastova, ali da bi bilo korisno očistiti dio gustiša kako bi ljepota i zanimljivost starih hrastova došla do većeg izražaja. To se uklapa u koncepciju buduće turističke valorizacije područja brda Kotor, pa je dogovoreno da se nakon akcije čišćenja hrastova uz njih postavi obavijesna ploča koja će turistima i namjernicima pružiti osnovnu informaciju da su hrastovi zaštićeni, kao i druge zanimljivosti o prirodnim vrijednostima područja. Također, bilo bi korisno da zdravstveno stanje “mlađeg” hrasta ocijeni netko od stručnjaka za sanaciju stabala jer smo utvrdili da je vršni dio krošnje i dio grana suh. U akciju će se uključiti Grad Crikvenica, Turistička zajednica Grada Crikvenice, Društvo Crikveničana, PD “Strilež”, Katedra čakavskog sabora Kotor, Gradski muzej Crikvenica i Javna ustanova “Priroda”. O daljnjim koracima izvješćivat ćemo na www stranicama JU “Priroda”.


Sl. 2. Deblo starijeg hrasta račva se u dva dijela