medvjeđa staza

Otvorenje dijela poučne staze "Put medvjeda" u osnovnoj školi u Brodu na Kupi

Prospekt Događanja, Suradnja sa školama

Dana 30.05.2012., u sklopu proslave Dana Osnovne škole Frana Krste Frankopana i povodom obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti, učenici škole izveli su prigodni program s igrokazom “Ježeva kućica” u kojemu su sudjelovala djeca iz škole. Javna ustanova Priroda priključila se svečanosti otvaranjem dijela poučne staze “Put medvjeda” sa izvedenih i postavljenih šest instalacija didaktičke opreme koja obuhvaća drvenu skulpturu medvjeda u prirodnoj veličini, siluetu medvjeda s prikazom visine, prikaz tragova medvjeda, prikaz areala svih medvjeda svijeta, drveni lijevak za “prikupljanje” zvukova prirode i prikaze ishrane medvjeda. Staza je postavljena u krugu škole, u vrijednom voćnjaku sa starim goranskim sortama jabuka i krušaka, a osmišljena je kao dio EU projekta SOŽITJE koji se realizira u sklopu IPA Slovenija i Hrvatska.


Sl. 1. Partneri na projektu SOŽITJE iz Slovenije i iz NP Risnjak razgledavaju drvenu skulpturu medvjeda na ulazu u poučnu stazu (foto: Sonja Šišić)


Sl. 2. Jedan od šest komada postavljene didaktičke opreme na poučnoj stazi s prikazima rasprostranjenosti vrsta medvjeda u svijetu (foto: Sonja Šišić)


Sl. 3. Učenici OŠ Fran Krsto Frankopan izvode “Ježevu kućicu” (foto: Sonja Šišić)