Plakat velike zvjeri

Velike zvijeri na trećem Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu

Prospekt Događanja

Slijedom zaključaka Prvog hrvatskog kongresa o ruralnom turizmu koji je na Hvaru održan u listopadu 2007. godine i Drugog hrvatskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem održanog na Malom Lošinju u travnju 2010. godine, Osijek je od 23. do 26. svibnja 2012. ugostio brojne domaće i strane izlagače na Trećem međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu na kojemu je Javna ustanova Priroda sudjelovala plakatom “Velike zvijeri”. Važnost ruralnog turizma, prije svega, ogleda se u interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranja tradicije, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Obzirom da se razvoj ruralnog turizma bazira na održivom razvoju, prilikom strateškog promišljanja razvoja ruralnog turizma neophodna je suradnja različitih resora među kojima posebno mjesto zauzima zaštita prirode. Ključni cilj projekata zaštite prirode koje provodi JU Priroda je njihova implementacija u turističke aktivnosti.

Upravo jedan takav projekt, koji povezuje eko – turističke aktivnosti, velike zvijeri i druge prirodne osobitosti Gorskog kotara na kongresu je prezentiran plakatom. Hrvatska je jedna od rijetkih evropskih država na čijem teritoriju žive sve tri velike zvijeri Evrope: vuk, ris i medvjed. Već samo ova činjenica može poslužiti kao temelj razvoja turizma promatranja i praćenja ovih karizmatičnih životinja. U zaključcima Trećeg međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu naglašava se intenziviranje promocije i razvijanje posebnih oblika ruralnog turizma odnosno turizma posebnih interesa. Podaci koje je JU Priroda prikupila projektom praćenja velikih zvijeri pomoću skrivenih šumskih kamera neposredno su iskorišteni u projektu “Medvjeđa staza” što je prva naznaka pokretanja eko-turističkih aktivnosti temeljenih na velikim zvijerima u Gorskom kotaru.

Patrik Krstinić


Sl. Plakat “Velike zvijeri” prezentiran na kongresu