Poučna staza medvjeda

Otvorenje poučne staze u Brodu na Kupi

Prospekt Događanja

U travnju 2011. godine Javna ustanova “Priroda” započela je provedbu projekta “Sožitje” koji se sufinancira sredstvima Europske unije i međunarodnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007-2013. U projektu sudjeluje ukupno četiri partnera, iz Slovenije Ljudska univerza Kočevje, koji je ujedno vodeći partner, te Zavod za gozdove Slovenije, a iz Hrvatske Javna ustanova Nacionalni park “Risnjak” i Javna ustanova “Priroda”. Projekt traje do 31. ožujka 2013. godine.

U sklopu Projekta Javna ustanova “Priroda” osmislila je i postavila tzv. “Put medvjeda” odnosno poučno-didaktičku stazu o medvjedu i značajkama goranskog kraja uza stazu povezanim sa životom medvjeda, koja posjetitelja vodi kroz prelijepi voćnjak starih autohtonih sorata voća u neposrednoj blizini Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” i rječice Kupice. Vođenje posjetitelja stazom imat će za cilj upoznati posjetitelje s osnovnim karakteristikama medvjeda, njegovim životnim navikama, ali i ublažavanje negativnog stava čovjeka prema medvjedu. Voćnjak u kojem je smještena poučna staza je svojevrsna zbirka danas već rijetkih starih autohtonih sorata voćaka, uglavnom jabuka i krušaka, kojima se ponekad u Gorskom kotaru vole osladiti i medvjedi. Drugi dio puta u okviru ovog
projekta “Sožitje” planiran je na slovenskoj strani granice.


Slika 1: Ulaz u poučnu stazu u dvorištu OŠ “Fran Krsto Frankopan” pod snijegom

Za potrebe međunarodnog projekta SOŽITJE otisnuto je 1000 primjeraka trojezične brošure “U domovini medvjeda: “Kupska dolina i Gorski kotar viđeni očima vladara goranskih šuma”. Ona je nadopuna sadržajima koji su postavljeni na “Putu medvjeda” i u njoj su sažeto prikazani osnovni rezultati istraživanja do kojih se došlo tijekom rada na Projektu. Osim na hrvatskom, sva poglavlja u knjižici prevedena su na slovenski i engleski jezik. Kao i “Put medvjeda” ima edukativnu ulogu pa joj je prvenstveni cilj senzibilizirati ljude u području rasprostranjenosti medvjeda, tj. u “domovini medvjeda”, koje se proteže s obje strane rijeke Kupe, na pozitivan odnos spram suživota čovjeka s medvjedom. Brošura je pisana iz (mogućeg) motrišta medvjeda i sadrži osnovne činjenice o goranskim medvjedima kao i o njihovom životnom okolišu.

Otvaranje poučne staze i prezentacija brošure održati će se 16.03. u prostorima OŠ “Fran Krsto Frankopan” u Brodu na Kupi u 12 sati.


Slika 2: Dio poučne staze – karta rasprostranjenosti medvjeda u svijetu