foto zamka zeca

Prvi rezultati korištenja "foto-zamki" tijekom zime 2012/13

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Sivi vuk (Canis lupus) snimljen u masivu Obruča

Javna ustanova “Priroda”, drugu godinu za redom, u suradnji s prof. dr.sc. Kusakom sa zagrebačkog Veterinarskog fakulteta provodi istraživanje pojavnosti risa na području zapadnog Gorskog kotara koristeći automatske kamere, popularno zvane “foto-zamke”. Tijekom ove zime kamere su ostale aktivne na terenu, a snimljene fotografije dočarale su nam djelić skrovitog života koji se odvija u snijegom prekrivenim goranskim šumama. Visoki sniježni pokrivač onemogućio je vozilima kretanje po šumskim cestama i vlakama, a ova zima je “suvereno vladala” vrhuncima, šumama i gorskim livadama, no niže navedene fotografije dokazuju da planina nije ostala pusta.

Donosimo Vam nekoliko prizora koji se rijetko viđaju uživo, uzimajući u obzir način života i brojnost ovih strogo zaštićenih vrsta (ris i vuk) na području Gorskog kotara.


Ris (Lynx lynx) – jedan od šezdesetak primjeraka koliko ih se procjenjuje da obitava na području Republike Hrvatske.


Sivi vuk (Canis lupus) -praćenjem vučjih tragova u snijegu, dobivamo vrijedne informacije o kretanju i brojnosti ove vrste na nekom području.


Divlja mačka (Felis sylvestris) – ova vrsta iako pripada u lovnu divljač, zaštićena je na području Gorskog kotara


Lisica (Vulpes vulpes) – često viđena vrsta goranskih šuma.