Zračna fotografija Glavotoka

Podizanje Natura 2000 zastava na Glavotoku

Prospekt Događanja, Suradnja sa školama

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana bioraznolikosti je “Bioraznolikost otoka”. Otoci i plitka mora uz njihove obale često predstavljaju jedinstvene ekosustave vrlo bogate živim svijetom. Zbog izoliranosti otoka, vrste koje se tamo nalaze su tokom vremena razvile jedinstvene značajke kojima se prilagođavaju na otočne životne uvjete. Osobitim bogatstvom bioraznolikosti ističu se i kvarnerski otoci Krk, Rab, Cres i Lošinj.

Središnje događanje – obilježavanje 45. godišnjice proglašenja šumskog rezervata Galvotok na Krku i podizanje NATURA 2000 zastava

Središnje događanje proslave Dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u PGŽ održano je na Glavotoku – u i oko rezervata šumske vegetacije, koji ove godine slavi 45. godišnjicu od službenog proglašenja zaštite. Tom prigodom, radi označavanja pripadnosti područja europskoj ekološkoj mreži podignuta je zastava NATURA 2000 (sl. 1.). Provedena je akcija čišćenja i uređenja u šumskom rezervatu i u njegovom okolišu – sve u suradnji s Auto-kampom Glavotok i ronilačkim centrom Correct Diving (sl.2.). S Mladim čuvarima okoliša Društva naša djeca iz OŠ Gornja Vežica održana je radionica o bioraznolikosti na temu biljnog i životinjskog svijeta u zaštićenom šumskom rezervatu.

Sl. 1. Predstavnici JU “Priroda”, Kampa Glavotok i TZ Grada Krka podižu NATURA 2000 zastavu na Glavotoku (foto: Sunčica Strišković).

Osim na Glavotoku, zastave NATURA 2000 podignute su na još nekoliko NATURA 2000 lokaliteta, na sve četiri skupine kvarnerskih otoka u PGŽ. Ovom prigodom JU “Priroda” tiskala je prvi u nizu plakata s temom endemičnog bilja na kvarnerskim otocima. Predstavljene su vrste koje cvatu atraktivnim cvjetovima: istarski zvončić i bjeličasta gromotulja – kvarnersko-liburnijski endemi te buhač i jadranska ljubica – ilirsko-jadranski endemi. Također, u “Novom listu” priređen je edukativni prilog o otrovnim životinjama i biljkama na kvarnerskim otocima.

Sl. 2. Akcija čišćenja i uređenja u šumskom rezervatu Glavotok – izrada lese (foto: Sunčica Strišković)

Sl. 3. Radionica s Mladim čuvarima okoliša DND OŠ Gornja Vežica na Glavotoku (foto: Sunčica Strišković)