kalci i izvori

Kalci i izvori na području grada Kraljevice

Prospekt Događanja

Prigodom Međunarodnog dana bioraznolikosti održana je u Kraljevici prezentacija projekta “Kalci i izvori na području Grada Kraljevice”

U organizaciji Udruge u Kulturi “Stol” Kraljevica, gospođa Radmila Toić održala je vrlo zanimljivu prezentaciju projekta pod nazivom “Kalci i izvori na području Grada Kraljevice” kako bi upoznala javnost sa svojim višegodišnjim istraživanjima hidrologije i povijesti hidrogradnje na kraljevičkom području. Predstavila je desetak danas više ili manje zaboravljenih kalaca u krškom okruženju obalnog pojasa Kraljevice te više od desetak uređenih izvora u vodom bogatijem flišnom
zaleđu Vinodola.

Tom prigodom djelatnici Javne ustanove “Priroda” također su izložili dvije kraće teme – o ustroju i djelatnosti Javne ustanove te o prirodnim vrijednostima na području Grada Kraljevice. Istaknuto je da je za zaštitu prirodne baštine ovoga područja od osobitog značenja očuvanje lokve Sitovica, kao i fragmenata poplavnih šumaraka poljskog jasena u flišnoj udolini ispod Križišća. Zaštita te vrijedne prirodne baštine dobro bi se nadopunjavala sa zaštitom (hidro)graditeljske baštine predstavljenih izvora i kalaca. Dogovorena je načelna suradnja između Udruge u kulturi “Stol” te Javne ustanove “Priroda” na zaštiti spomenutih vrijednosti.


Zamočvareni šumarak poljskog jasena u Vinodolu