krugovi korska trave

Misteriozni krugovi u morskoj travi – posidoniji

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Istraživanje u sklopu kojega su slučajno otkriveni krugovi u morskoj travi rađeno je u sklopu projekta “Očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem Mreže zaštićenih priobalnih i morskih područja Sredozemlja” (MedMPAnet). U ljeto 2013. godine provedeno je mapiranje staništa i vrsta važnih lokaliteta NATURA-e 2000 i zaštićenih priobalnih i morskih područja. Ova projektna komponenta provedena je u suradnji sa Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj “Sunce”.

Tijekom pripreme terenskih aktivnosti i pregledavanja zračnih snimaka u bazi Arkod koji je postavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju djelatnici udruge uočili su neobičnu pojavu u podmorju otoka Velike Srakane i Unije. Na snimkama se jasno vidjelo deset svijetlih krugova utisnutih u livadu morske trave posidonije (Posidonia oceanica) uz jugoistočnu obalu Unija, svaki oko 50 metara u promjeru i približno 300 metara udaljen jedan od drugog, a prosječno 100 metara udaljeni od obale. Sličan uzorak primijećen je i duž sjeveroistočne obale Velikih i Malih Srakana: deset čistih krugova, promjer približno 50 metara i tri kruga koji nisu sasvim čisti, odnosno čini se da ih je posidonija dijelom prerasla.

Prilikom terenskog izvida ronioci su utvrdili da su svijetli krugovi sa snimaka zapravo područja bez obraštaja unutar jedinstvene livade morske trave. Konzultacije sa raznim znanstvenicima i državnim institucijama nisu otkrile porijeklo ove pojave. Na temelju činjenica moguće je zaključiti su snimke sa baze Arkod nastale tijekom 2011. godine što znači da krugovi sasvim sigurno postoje od 2011. godine, ili od ranije te da pravilan raspored i dimenzije kružnih čistina upućuju na pretpostavku o antropogenom porijeklu.

Važno je napomenuti da je morska cvjetnica Posidonia oceanica spada u strogo zaštićene vrste prema Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama. Ukoliko je krugove u posidoniji napravila pravna osoba, prema važećem Zakonu o zaštiti prirode ista može biti kažnjena novčanim iznosom od 25.000,00 do 200.000,00 kuna, a ako se radi o fizičkoj osobi novčana kazna iznosi od 7.000,00 do 30.000,00 kuna.

Javna ustanova “Priroda” i Udruga “Sunce” u drugoj polovici lipnja kreću u nastavak istraživanja u sklopu projekta MedMPAnet. Tijekom terenskih aktivnosti pokušat će se prikupiti i nova saznanja o krugovima u morskoj travi. Do tada će ova pojava ostati misterija.

Patrik Krstinić


Sl.1. Krugovi u posidoniji uz obalu otoka Unije (izvor fotografije: preglednik.arcod.hr)


Sl.2. Krugovi u posidoniji uz obalu otoka Velike Srakane (izvor fotografije:
preglednik.arcod.hr)