krugovi u travi

Krugovi u travi

Prospekt Kutak, Mladi prirodoslovci

PRAVILNI KRUGOVI U TRAVI NA GROBNIČKOM POLJU

Mi smo neobično pravilne krugove opazili tražeći neke podatke na satelitskim snimkama Grobničkog polja koje su dostupne na Google Earth-u (sl. 1). Gledani na satelitskim snimkama i tako pravilno okrugli djeluju dojmljivo. “Jesu li to tragovi okruglih letećih tanjura otisnuti na tlu među travom nakon noćnog posjeta vanzemaljaca?” – bila nam je prva misao.

Prisjetili smo se i nedavno otkrivenih tajanstvenih pravilnih krugova u morskoj travi uz neke naše otoke  (usporedi: https://ju-priroda.hr/2017/04/misteriozni-krugovi-u-morskoj-travi-posidoniji/ ), što nam je još više zagolicalo maštu. Pomislili smo: trebalo bi otići na Grobničko polje i pobliže istražiti o čemu se radi!

Početkom travnja mala ekipa mladih (i malo starijih) istraživača otputila se na lice mjesta – na Grobničko polje nedaleko sela Podhum. Lako smo pronašli mjesto sa snimaka – konfiguracija puteljaka i pojedina stabla bili su nam dobar orijentir. Na tlu, među travom, nije se baš vidjelo bogzna što. Poneki kupčić konjskog gnoja i mjestimice izgažena trava. Uspjeli smo pronaći naznake gdje je bio jedan krug i izmjerili njegove dimenzije. Proveli smo i anketu među stanovništvom. Nitko nije znao ništa reći o krugovima.

Kasnije, na povratku kući, prolazeći kroz selo, nekoliko stotina metara dalje od lokacije krugova, opazili smo konja vezanog dugim lancem kako mirno pase na travnjaku. Sve se odjednom razjasnilo, (a to nam je potvrdio i jedan mještanin) – ljudi imaju naviku držanja konja zavezanih na dugim lancima dok ne popasu travu u radijusu dužine lanca. Lanac zavežu za stablo, grm, ili, ako nema prirodnih oslonaca, u tlo čvrsto zabiju klin koji je središte kruga.

Nina i Ana Randić (OŠ Matije Gupca, Zagreb)
Marko Matešić (fotograf i stalni foto-suradnik JU Priroda)
Marko Randić (JU Priroda)

Sl. 1. Pravilni krugovi na Grobničkom polju kod sela Podhum (foto: Google earth, datum snimanja – 23. 11. 2014., oznake lokacija krugova – strelice naknadno dodane)