lokna logo

Zanimljivi račići škrgonošci na Šotoventu

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Račići škrgonošci – stanovnici povremenih lokvi

Povremene, presušujuće lokve vrlo su vrijedna mala vodena staništa jer se, u većini slučajeva, odlikuju iznimno rijetkim i ugroženim vrstama i zajednicama mikroorganizama, biljaka i životinja. Česti su tip staništa na kvarnerskim otocima i nešto rjeđi u priobalju gdje vladaju ljetne suše. Obično u sezoni dugotrajnih i obilnih kiša, a to je u našim krajevima u hladnijem dijelu godine, napune se vodom i kao takve održavaju se po nekoliko dana, tjedana ili mjeseci. Međutim i u tom razmjerno kratkom razdoblju „života“ u njima se uspiju se „razbuditi“, razmnožiti i osigurati potomstvo različiti organizmi, u mnogim slučajevima vrlo zanimljivi, pa čak i upisani u europske i svjetske liste vrijedne prirodne baštine. Jedan od takvih iznimno rijetkih organizama je i rak leđnoljuskaš (Triops cnacriformis), kojeg smo pronašli u jednoj lokvi na otoku Rabu. Ovdje bi željeli ukratko predstaviti jednog drugog predstavnika „neobičnih“ račića karakterističnih za povremene lokve kojeg smo tijekom istraživanja za potrebe projekta LOKNA pronašli u dvije lokve iznad uvale Čavlena na otoku Krku. To je račić škrgonožac iz skupine Anostraca. Zasad je teško reći o kojoj se vrsti točno radi, ali pretpostavljamo da je to neka vrsta iz roda Chirocephalus i porodice Chirocephalidae. Pronašli smo ga početkom veljače 2016., u lokvama zasjenjenim stablima, u šumskom predjelu sa starim hrastovima meduncima. Račići su crvenkaste boje, dugački do jednog centimetra, imaju oči istaknute na kratkim drškama (pa oči strše sa strane glave) te jedanaest pari škržnih nastavaka na prsnom dijelu tijela. U lokvama iznad Čavlene, u istom razdoblju godine, pliva i nebrojeno mnoštvo crvenkastih račića vodenbuha – ali to nisu mladi škrgonošci, kao što bi se na prvi pogled moglo pomisliti, već zasebna skupina račića. Treba napomenuti da se jajašca škrgonožaca odlikuju iznimnom izdržljivošću preživljavanja, pa mogu izdržati duga razdoblja isušivanja.

Marko Randić i Patrik Krstinić

Poveznica na web stranice JU Priroda:

PJEŠAČKA STAZA KRŠKIH LOKVI https://ju-priroda.hr/2016/02/pjesacka-staza-krskih-lokvi/

Slika 1. Račić škrgonožac iz lokve na Šotoventu (foto: Patrik Krstinić)

Slika 2. Jedna od lokava iznad uvale Čavlena na otoku Krku u kojoj žive račići škrgonošci (foto: Marko Randić)

  

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Patrik Krstinić
patrik.krstinic@ju-priroda.hr
00385/51-352-403

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr