sol u kamenu

Kako smo proizvele vlastitu sol?

Prospekt Mladi prirodoslovci, Suradnja sa školama

Slika 1. Ljeti u kamenim udubinama na morskoj obali često zbog prskanja valova nastanu lokvice morske vode koje se isparavanjem na suncu pretvore u baznečić soli (foto: M. Randić)

KAKO SMO PROIZVELE VLASTITU SOL?
Obilazak solane Nin naveo nas je na razmišljanje o proizvodnji vlastite soli. Oduševljavala nas je zamisao da dobijemo sol iz mora. Zamisao smo ostvarile tijekom praznika. Slijedile smo ove korake:

POSTUPAK DOBIVANJA MORSKE SOLI

  1. korak

Prvi, naizgled jednostavan korak, predstavljao nam je veliki problem. Na plažama na Pećinama*, gdje smo trebale zahvatiti morsku vodu, puhalo je jugo i valovi nam nisu dali da priđemo moru. Zato smo rješenje potražile u osmišljavanju naprave koja bi nam omogućila da zahvatimo more bez da se potpuno smočimo. Jednu trećinu boce smo napunile kamenjem s plaže, a za vrh boce smo zavezale konop. Bocu smo bacale u more i pomoću konopca je povlačile prema obali. Zahvaljujući kamenju boca je povremeno uranjala pod površinu mora te smo uspjele zahvatiti nešto morske vode.

  1. korak

Ostatak postupka bio je vrlo jednostavan. Stavile smo morsku vodu u lonac na peći i čekale da voda ispari. Kada je vode u loncu bilo malo dodale smo još, pa je voda tako postajala sve bogatija količinom soli (sl. 2).

  1. korak

Kada je isparila sva voda, ukupno 3 litre i u loncu se nalazilo dovoljno soli, izvadile smo ju i stavile u posudicu – ukupno smo na vagi izvagale 7,5 dekagrama soli. Time je proces dobivanja soli iz morske vode bio okončan (sl. 3 i 4). U jednoj litri morske vode pod uobičajenim okolnostima otopljeno je 34 grama soli, pa bi po toj računici trebale dobiti 102 grama soli, međutim, zimi, kad pada dosta kiše slanost morske vode se ponešto smanji, a tome može pridonijeti i dotok slatke vode iz priobalnih izvora, vrulja i rijeka, pa smatramo da je tako bilo i u našem slučaju.

*Pećine su istočni dio grada Rijeke i tamo je podno stjenovitih klifova smješteno nekoliko poznatih plaža u nizu (vidi i: https://ju-priroda.hr/2017/04/plaze-na-pecinama-nasute-alohtonim-rijecnim-valuticama/).

Ana Randić i Nina Randić (OŠ Matija Gubec, Zagreb)


Slika 2. Isparavanjem morske vode nastala je koncentrirana otopina i počela se izlučivati sol.


Slika 3. Gotov “proizvod” – morska sol.


Slika 4. Isparila je gotovo sva voda – dobile smo sol!