jelenak

Priroda u turizmu – otok Krk (III. dio)

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Paprat jelenak, jelenjak, jelenski jezik, jelenje uho, vučji jezik… kako ga sve ne nazivaju, na otoku Krku je razmjerno rijetka vrsta i uspijeva kao “kontinentalna”, zajedno s još nekim “kontinentalnim” reliktima (preostacima) u dobrinjskim (pra)šumama (foto: M. Randić).

ZLATNA PAPRAT ZA ZLATNI OTOK – JELENAK, JELENSKI JEZIK

Rijetke paprati velika su botanička zanimljivost Zlatnog otoka. Neke od njih zadržale su se vjerojatno kao ledenodobni preostaci (ledenodobni relikti) i poslijeledonodobni preostaci (postglacijalni relikti) u bujnim šumama Dobrinjštine (sl. 2) iz vremena kad je ovdje, pretpostavljamo, bilo hladnije i vlažnije. Takva je i paprat jelenak ili jelenski jezik (Asplenium scolopendrium) kao i još neke „kontinentalne“ paprati (sl. 1). Reliktne paprati daju ovdašnjim šumama posebno ozračje. Krećemo li se šumom obuzima nas dojam kao da smo negdje duboko u kontinentu, a ne na otoku okruženom morem. Dojam pojačavaju i vrste drveća, grmlja i zeljastog cvijeća, također gotovo sve same kontinentalne;  gorski javor, poljski javor, obični grab, obična borovica, bijela šumarica…

Marko Randić

Poveznica na web stranice JU “Priroda”: https://ju-priroda.hr/2018/03/priroda-u-turizmu/

Slika 2. Bujne (pra)šume oko Dobrinja riznica su rijetkog i zanimljivog biljnog i životnjskog svijeta (foto. M. Randić)