Lokna - odmaralište

Projekt LOKNA – edukativna ekskurzija na krške lokve otoka Krka

Prospekt Mladi prirodoslovci, Suradnja sa školama

PRIČA BR. 1 –  GAZIVODE (VODENE STJENICE KOJE HODAJU POVRŠINOM VODE)

Zadatak radionice bio je pronaći uzorak živog ili neživog svijeta koji bi na neki način bio povezan uz lokvu Živa (https://ju-priroda.hr/2018/03/lokve-kao-izvori-vode-za-pice/) kod Poljica na otoku Krku. Trebalo je također izmisliti i ispričati (više ili manje zanimljivu) priču vezanu uz uzorak. Uzoraka je bilo najrazličitijih, a ispričane priče bile su zanimljive i maštovite. Jedna od priča bila je i o kukcima gazivodama koje nogama „veslaju“ po  vodi i tako se „hodajući“ strelovito kreću površinom vode.

Marko Randić i Patrik Krstinić


Slika 1. Radionica na lokvi Menkova kod Poljica (foto: Irena Jurić)


Slika 2. Gazivode “veslaju” i hodaju po površini vode koristeći se pri tom fizikalnim fenomenom površinske napetosti (foto: Dinko Dorčić).

Sl.3. Plakat koji su nakon ekskurzije na otok Krk i posjete lokvama izradili učenici OŠ Brezovica (Ljubljansko barje, Slovenija).

  

 

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA

Cilj projekta „Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost – LOKNA“ je očuvanje i revitalizacija vodenih biotopa (lokve na Krku i barjanska okna u Ljubljanskom barju) kroz zajednički prekogranični pristup vrednovanja, inventarizacije, revitalizacije i promocije vodenih biotopa.

Patrik Krstinić
patrik.krstinic@ju-priroda.hr
00385/51-352-403

Poveznica na internet stranicu Operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.:
www.si-hr.eu/start_hr