medveja

U potragu za golosjemenjačama! (IX. dio)

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

BOROVA ŠUMA IZNAD MEDVEJE

Pored alepskog bora (Pinus halepensis), u sađenoj borovoj šumi na prisojnoj padini iznad Medveje, rastu, također sađeni, primorski bor (Pinus pinaster) i crni bor (Pinus nigra). U ovoj je šumi primorskog i crnog bora znantno manje, tek tu i tamo izviruje po koje njihovo osamljeno stablo ili neznatna skupina između brojnijih skupina alepskog bora. Kako bi međusobno razlikovali ove tri slične vrste golosjemenjača treba pogledati oblik i način granjanja krošnji, izgled kore, oblik češera i druge osobine. U usporedbi s bogatom i bujnom krošnjom alepskog bora, krošnja primorskog bora u sastojini izgleda oskudno i prozračno, dok se za krošnju crog bora može reći da po bujnosti stoji nekako po sredini.

Zanimljiva je i vegetacija u podrastu šume, a nju je, za razliku od borova, dala sama priroda. Na prvom mjestu izdvajaju se vazdazelene vrste grmova i povijuša. U gustim sastojinama izrastaju povijuše tetivike (Smilax aspera). Tetivika ima na stabljici pa čak i na listovima snažne kukaste trnove koji se lako zakvače pod kožu. Zbog nje je predio izvan staze gotovo neprohodan. Među zeljastim biljem svojim naočitim robustnim izgledom i žućkastozelenim krupnim cvatovima ističe se na nekoliko mjesta u šumi wulfenova mlječika (Euphorbia wulfenii). Kontrasti žutozelene boje cvatova mlječike i tamnozelene boje borovih krošnji i još tamnije zelenih sastojina tetivike  lijep su koloristički doživljaj krajem zime kad mlječika procvate (sl. 1).

Podno šume i strme padine, neposredno u zaleđu glasovite šljunčane plaže u Medveji izvire izvor koji je uključen u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Okolne pošumljene padine sigurno imaju stanovit utjecaj na izdašnost i kakvoću vode ovog izvora. Vode koje istječu iz zvora kratakim potokom protječu dalje (danas nažalost) betoniranim koritom i ulijevaju se na plaži u more. Samo mjesto utoka slatke vode u more nije izbetonirano, već je prirodno i vrlo slikovito, dinamično i nerijetko mijenja svoj položaj utjecanja i izgled, skrećući i obrćući se već prema ćudi i dinamici mora, premještanju naslaga šljunka zbog valova, snage i žestine protoka vode u potoku. Nerijetko djeca i ostali zaigrani posjetitelji krupnijim šljunkom i kamenjem načine male pregrade u potoku (sl. 3) pa on preko tih kaskadica zabuči još življe, dok sam ne odluči promijeniti tok… Tako nas je ovaj letimični obilazak prirodno zanimljivih i slikovitih šumskih i vodenih lokaliteta kod Medveje podsjetio na približavanje i skoro obilježavanje Svjetskog dana šuma, čija je ovogodišnja krilatica „Šume i vode“.

Marko Randić

 

Crtica je nastavak na: U POTRAGU ZA GOLOSJEMENJAČAMA ! (VIII. dio)BOROVA ŠUMA NA STRMOJ PADINI IZNAD MEDVEJE https://ju-priroda.hr/2018/03/u-potragu-za-golosjemenjacama-viii-dio/

 


Slika 2. Wulfenova mlječika u borovoj šumi iznad Medveje (foto: M. Randić)


Slika 3. Utok potoka od izvora Medveja na šljunčanoj plaži (foto: M. Randić)