ris burni nakon buđenja

Prvi podaci o kretanju risa „Burnog Zipa“ 

Prospekt Fauna

Po prvim podacima, koji su pristigli s GPS ogrlice novoobilježnog risa „Burnog Zipa“,  doznali smo da je ris u dva navrata prešao autocestu Rijeka-Zagreb, preko tunela Sopač, te očito ima uspostavljen teritorij i sa zapadne i istočne strane autoceste Rijeka-Zagreb, za razliku od risa „Gorana Zipa“, koji tijekom jednogodišnjeg praćenja nije niti jedan put zabilježen zapadno od navedene prometnice.

Upravo radi nesmetanog kretanja divljih životinja i ublažavanja fragmentacije staništa, vrlo je važno osigurati propusnost kod izgradnje autocesta. Dionica autoceste Rijeka-Zagreb kroz Gorski kotar, radi reljefne razvedenosti, ima dosta  vijadukata i tunela, pa je omogućeno životinjama na više mjesta prijelaz iz zapadnog u istočni dio Gorskog kotara i obrnuto. Na predmetnoj dionici izgrađen je i tzv. „zeleni most“, namjenski prijelaz za divlje životinje, kako bi se povećala njena propusnost te smanjio efekt izolazcije i nemogućnosti uspostavljanja kontakta populacija životinja koje se nalaze s različite strane autceste.


Slika 1. Dionica autoceste Rijeka-Zagreb iz zraka (foto: Marko Modrić)

Marko Modrić