sabina

U potragu za golosjemenjačama (XVI dio)

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Planinska somina (Juniperus sabina)

Planinska somina mirišljivi je grm čije sastojine ponekad možemo prije namirisati nego što ih uspijemo uočiti. Obično obrasta teško pristupačna planinska staništa, police stijena, rubove točila i druge strme kamenite terene, gdje u pravilu nema uhodanih putova i gdje ljudska noga rijetko kroči (sl. 1). U Primorsko-goranskoj županiji pravi je botanički raritet, zasad poznata na vrlo malom broju nalazišta. Najlakše ćemo ovaj grm upoznati na stijenama brda Kamenjak iznad Grobničkog polja, gdje primjerci planinske somine rastu neposredno uz markirani i frekventni planinarski put. Na ostalim je mjestima u pravilu somina mnogo skrovitija i teže uočljiva, primjerice na strmim padinama Vinodola i na nekim planinama u širem riječkom zaleđu. Stariji navodi istraživača bilježe planinsku sominu i na otoku Rabu i to za sjeverne kamenite strane rapskog Kamenjaka, gdje je možda dospjela s visova Velebita, prave postojbine ove planinske biljke. Poznato je da se razne vrste roda borovica (Juniperus) rasprostiru pticama, pa je tako moglo biti i u ovom rapskom slučaju da se jedna planinska biljka nastanila na jadranski otok. Na Velebitu je to razmjerno česta vrsta dendroflore i tamo raste na mnogim mjestima tvoreći guste, k tlu polegnute  sastojine prilagođene teškim životnim uvjetima planinskog okoliša. Planinska somina građom sliči feničkoj borovici koja raste u dugom, potpuno kontrastnom tipu uvjeta klime, ali također uglavnom na skeletnim i siromašnim tlima (vidi ovdje). Planinska somina je vrlo dekorativna i mnogo se koristi u hortikulturi premda treba biti na oprezu jer su plodovi – okruglasti mesnati češerići i listovi otrovni.

Marko Randić


Slika 1. Guste sastojine planinske somine – prema izgledu i debljini suhih dijelova povinutih i tordiranih debala pojedinih grmova mogli bi zaključivati o njihovoj mogućoj velikoj starosti (foto: Marko Randić)

Tematske cjeline: zanimljivosti iz prirode – flora, Godina golosjemenjača u PGŽ

Ključne riječi: planinska somina (Juniperus sabina), Kamenjak iznad Grobničkog polja, Kamenjak na Rabu, Velebit