cikas

U potragu za golosjemenjačama! – (XII. dio)

Prospekt Suradnja sa školama

Veći dio zimskih mjeseci “palmice” cikasa u opatijskim perivojima proboravile su u svojim zaštitnim “košuljicama-hasurama”; u koje su ih radi zaštite obukli djelatnici “Parkova”;. Već prvih toplijih i ljepših dana zaštita je skinuta i cikasi su zasjali u punoj ljepoti. Na zaštićenijim mjestima i blagom podneblju otoka Lošinja cikasi nisu ni trebali zaštitu…

kvas

Godina golosjemenjača u PGŽ – Dani mikroba u PGŽ

Prospekt Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Ove godine, prilikom terenskih izlazaka, posebnu pažnju posvećujemo golosjemenjačama, pa stoga uočavamo i pojave koje bi inače vjerojatno izmakle našoj pažnji. Tako smo na kamenitoj strmini uz cestu koja vodi od Klane prema Pilani na prevaljenom i prepiljenom deblu crnog bora, iz kojeg kaplje sok, opazili neobične nakupine mikroorganizama narančaste i krem boje …

medveja

U potragu za golosjemenjačama! (IX. dio)

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Pored alepskih borova u šumi iznad Medveje uspijevaju također primorski bor te crni bor. Osvijetljene sunčevim zrakama ističu se podno krošnji borova skupine žućkastozelenkastih krupnih cvatova wulfenove mlječike, a ispod šumovite padine grgure vode izvora i nakon kratka toka ulijevaju se u more na glasovitoj šljunčanoj plaži koja neprekidno mijenja svoj izgled i dinamiku…