kamenika

Flora na vidikovcima Gorskog kotara

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Grozdasta kamenika (Saxifraga paniculata) na Vidikovcu (planina Drgomalj nedaleko Delnica)

Grozdasta kamenika lako je prepoznatljiva po izlučenim bijelim ljuščicama vapnenca na rubovima listova (sl. 1). Planinska je rozetasta biljka raširena u Alpama i u arktičkim predjelima s obje strane Atlantika. Genetičkim metodama u novije je vrijeme utvrđeno da su njezine izolirane populacije na nižim nadmorskim visinama u centralnoj Europi preostaci iz posljednjeg ledenog razdoblja – glacijalni relikti. Zbog malobrojnosti, izoliranosti i endemičnog značaja te su populacije vrlo zanimljive sa stanovišta zaštite prirode.

U Gorskom kotaru grozdasta kamenika je također raširena, ali uglavnom na stijenama najviših vrhova iznad granice šume. Na nekoliko mjesta „spušta“ se, međutim, nisko u šumski pojas, tamo gdje iz šume izviruju  stjenovite padine. Takva staništa su i pojedini šumski vidikovci okrenuti ka sjeveru. Jedan od njih je šumski vidikovac na sjevernoj strani Drgomlja iznad špilje Muževe hiže. Budući da se radi o malim i izoliranim populacijama, može se pretpostaviti da su i one na tim mikrolokalitetima ledenodobni preostaci.


Slika 1. Grozdasta kamenika raste na šumskom vidikovcu na sjevernim padinama planine Drgomalj iznad doline Kupe (foto: Ivana Rogić)

M. R.