Predavanje Skrad

Suradnja s OŠ Baška na projektu "Magarci"

Prospekt Suradnja sa školama

CJELOGODIŠNJI PROJEKT O MAGARCIMA OTOKA KRKA 

Neke pasmine domaćih životinja na otoku Krku već su nepovratno izumrle, kao što se primjerice dogodilo s krčkim ponijem. Magaraci su još zastupljeni ali u vrlo malom broju. Oni će kao tema od osobite važnosti za očuvanje biorzanolikosti otoka Krka biti tema multidisciplinarnog pristupa i istraživanja koje će tijekom ove školske godine provesti učenici i nastavnici OŠ Baška. Kao uvod u navedeni Projekt održano je u prostorijama OŠ Baška predavanje “Magarci i bioraznolikost otoka Krka”. Na predavanju nisu mogle biti detaljnije spomenute sve teme o višestrukoj povezanosti magaraca i bogate bioraznolikosti na otoku Krku. Neke smo, poput pripitomljavanja magaraca obećali naknadno obraditi, koliko nam prilike dopuste, možda i na web stranicama JU “Priroda”.


Slika 1. Predavanje “Magarci i bioraznolikost otoka Krka” u OŠ Baška

M. R.

Povezana tema: MAGARCI I USKI PROLAZI – PRIMJER KAMENIH MOSTIĆA U LOVRANSKOJ DRAGI