snijeg bujice

Bujice i topljenje snijega

Prospekt Gea, Zanimljivosti

„Snježni jezici“ u gornjim dijelovima bujičnih udolina – mjesta gdje se gomila i polako topi snijeg

Gotovo redovito, krajem zime, u gornjim dijelovima bujičnih jaruga na prisojnim padinama Grobničkih planina zaostaju brojni izduženi „snježni jezici“ i izdužene „snježne trake“ – zapusi i nakupine snijega koje, u pravilu, u udubine terena nanese bura. Takvi su zapusi, osim na samom terenu, dobro vidljivi i uočljivi kao izdužene bijele trake na zračnim i satelitskim snimkama (sl. 1.). U pravilu polako isčezavaju pa potraju i nekoliko tjedana duže otkako su okolne padine već kopne i na kojima se budi vegetacija – među prvima travnjaci uskolisne šašike.

Otapanje snijega u zapusima i nakupinama u gornjim dijelovima bujičnih jaruga i jaraka proces je koji se razmjerno polako odvija, pa su takva mjesta svojevrsna „izvorišta“ kojima se, dok snijeg traje, vodom opskrbljuju nizvodni odsječci udubina.

I dok se na okolnim prisojnim padinama snijeg razmjerno brzo otopi, a tlo isuši, otjecanje sniježnice nizvodno od otapajućih krpa snijega omogućuje trajnije provlaživanje tla i održavanje osebujnih ekoloških uvjeta na mjestima otapanja snijega. Međutim, uobičajeno je da se i takve vode od otapanja krpa snijega razmjerno brzo upiju u teren, odnosno u okolno tlo, koje je u udubinama i jarcima često i glinovito pa vlagu dugo zadržava – ova činjenica ima neposredan učinak na raspored vegetacije.

Tamo gdje je tlo u bujičnim jarugama plitko ili na površinu izbija kamenita podloga vode koje se slijevaju jarugom uobičajeno naglo poniru u krško podzemlje. Stoga je na Grobničkim planinama rijetka pojava da se bujicama slijevaju veće količine vode duž cijelog ili većeg dijela bujičnog toka. To se obično zbiva nakon dugotrajnih oborina u jesen (slika 2.) i (ili) naglog topljenja velikih količina prethodno napadalog snijega pri kraju zime, kad je tlo i krško podzemlje zasićeno vodom.

M. R.


Slika 1. Satelitska snimka padina u planinskoj skupini Obruča na dan 18. ožujka 2005. (izvor: Google Earth)


Slika 2. Bujični potok u gornjem toku bujice Zala na podnožju planine Obruč (foto: M. Randić)