carexh

Hallerov šaš

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Hallerov šaš u cvatu (foto. M. Randić)

HALLEROV ŠAŠ

Iako su šaševi kao i trave međusobno slični i poslovično teški za određivanje, Hallerov šaš možemo razmjerno lako prepoznati jer ima izdvojene kratke stapke cvatova na kojima su ženski cvjetovi i zasebno duže stapke cvatova na kojima su zajedno smješteni muški – prašnički cvjetovi uz nekoliko ženskih u donjem dijelu (sl. 3). Muški cvjetovi počinju ispuštati pelud vrlo rano – u pretproljetno vrijeme (sl. 4), pa se Hallerov šaš izdvaja među prvim cvatućim biljkama na suhim submediteranskim travnjacima i kamenjarskim pašnjacima (sl. 1).

M. R.


Slika 2. Prašnički cvatovi (foto: M. Randić)


Slika 3. Ženski dio cvata procjveta raije nego muški (foto: M. Randić)


Slika 4. Prašnički dio cvata (foto: M. Randić)