pesa i nagnuto stablo

Bura – uz svjetski dan meteorologije

Prospekt Gea, Zanimljivosti

TRAVA USKOLISNA ŠAŠIKA – BIOINDIKATOR UČESTALOSTI I SNAGE PUHANJA BURE?

U predjelu iznad Kripanjskog puta (Peša i Krušvica, “Kod kapelice”) prostiru se travnate površine izložene puhanju bure (sl. 1). Na botanički sastav travnjačkih biljnih zajednica vjerojatno snažan utjecaj imaju najmanje dvije ovdašnje abiotske posebnosti staništa –  bura i geološka podloga. Geološka podloga (ali i bura) usmjeravaju procese nastanka tala, pa razlikujemo tla na moreni (sl. 2 i 3) i tla na čvrstim vapnencima (sl. 1).  Na buri izloženom hrbatu ledenjačke morene, na plitkom tlu tipa rendzine, upravo na samom “vrhu hrbata”, dakle na mjestu najizloženijem udorima bure (u što smo se uvjerili vlastitim osjetilima jer je pri našem posjetu puhala bura, sl. 2) uočili smo da raste nekoliko osamljenih busenova trave uskolisne šašike (Sesleria junicfolia). Ove otporne vrste trave nema na drugim dijelovima morenskog “hrbata” i oni su obrasli jednim tipom travnjaka žute krške zečine i šaša crljenca. Iz toga možemo zaključivati da bi uskolisna šašika, kao vrsta koja je najbolje prilagođena udarima i učestalom puhanju jake bure, mogla biti pouzdan bioindikator (pokazatelj) utjecaja bure na botanički, odnosno florni sastav travnjaka.

Ana Randić i Marko Randić


Slika 1. Djelovanje bure na padinama Male Peše u području iznad Kripanjskog puta – stablo mukinje nagnuto u smjeru puhanja bure ukazje da bura ovdje učestalo i snažno puše (foto: Ana Randić i Marko Randić)


Slika 2. Nekoliko busenova “planinske” trave uskolisne šašike naselilo se na buri najizloženijem dijelu morenskog “brežuljka” prikazanog na slici 3. Predio se nalazi iznad kapelice uz Kripanjski put podno Malog Platka (foto: Ana Randić i Marko Randić)


Slika 3. Morensko “brdašce” na čijem smo hrbatu pronašli busene trave uskolisne šašike (foto: Ana Randić i Marko Randić)