ophryss

Orhideja kokica paučica

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Paukova kokica, kokica paučica (Ophrys sphegodes)

Naš znalac orhideja dr. sc. Radovan Kranjčev u monografskom djelu Hrvatske orhideje za kvarnerske otoke navodi petnaestak različitih vrsta kokica roda Ophrys. Jedna od njih je paukova kokica (Ophrys sphegodes), a njena osobitost je da s cvatnjom započinje vrlo rano, ponekad već početkom ožujka. U to vrijeme trave na suhim sredozemnim travnjacima su još uglavnom suhe pa se stabljike i cvjetovi kokice „prikrivaju“ i teško se zapažaju. Često trebamo dosta sreće i truda da zelenkasto-smećkaste cvjetove zapazimo na staništu. Kad ih zapazimo iznenadit će nas svojim neobičnim oblikom – a osobito tamnom i dlakavom mednom usnom, kao i “zrcalom” u obliku slova “H” (sl. 1.). U to vrijeme ranog proljeća na još uspavanim travnjacima kvarnerskog prostora cvatu i druge rane proljetne biljke, primjerice, Hallerov šaš (Carex halleriana), glatki maslačak (Taraxacum laevigatum) i jedna od najljepših proljetnica – vrtna šumarica (Anemone hortensis) (sl. 2.).

M. R.

Literatura: Kranjčev, R. (2005): Hrvatske orhideje: prilozi za hrvatsku floru: staništa, svojte, hibridi, zaštita. AKD, Zagreb.


Slika 1. Cvijet paukove kokice (foto: M. Randić)


Slika 2. Cvijet vrtne šumarice (foto: M. Randić)