Pauci skakači ili skočci

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Da se i ovih sunčanih zimskih dana može naići na znaimljive predstavnike iz svijeta člankonožaca uvjerili smo se u okolici Rijeke, na Učki i pod Malim Platkom. Ispod kamenja na tamošnjim travnjacima često smo nailazili na razne paučnjake. Među paucima najčešće su bile ženke pauka vatrenog skočca …