Otvaranje - zlatko komadina

Događanja u primorsko-goranskoj županiji prigodom međunarodnog dana biološke raznolikosti

Prospekt Novosti

DOGAĐANJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI PRIGODOM MEĐUNARODNOG DANA
BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

U sklopu Međunarodnog dana biološke raznolikosti 2007. godine Javna ustanova
“Priroda” u suradnji s Turističkom zajednicom Malog Lošinja
i Društvom “Naša djeca” Mali Lošinj obilježili su Dan prirodoslovca
prof. Ambroza Haračića, poznatog lošinjskog istraživača, zaljubljenika
u rodni otok i domoljuba zaslužnog za pronošenje glasa o biološkoj raznolikosti
i prirodnim vrednotama lošinjskog otočja u svijet. Prof. Haračić bio je
osnivač Meteorološke postaje u Malom Lošinju 1879. godine na kojoj je
dugo vremena obavljao motrenja. Prvenstveno njegovom zaslugom Mali Lošinj
i Veli Lošinj bili su 1892. proglašeni klimatskim lječilištima. Njegovim
zalaganjem osnovano je i Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Malog
Lošinja te su područje Čikata i okolnih pustih predjela bili pošumljeni
sadnicama alepskog bora, a ta je šuma danas jedna od najvećih vrijednosti
i turističkih prednosti otoka Lošinja. Najvažnija njegova knjiga “Otok
Lošinj, njegova klima i vegetacija” iz 1905. godine uvelike je pobudila
zanimanje inozemnih stručnjaka za ovo područje.

Uz sadašnji spomenik profesoru Ambrozu Haračiću u Sunčanoj uvali na Čikatu
postavljene su obavijesna i poučna ploča o Park-šumi Čikat na kojima su
ukratko opisane osnovne značajke Park-šume te objašnjen životni put i
zasluge prof. Haračića za današnje oblikovanje i privlačan izgled lošinjskog
krajobraza. Na ulazu u Park-šumu postavljena je obavijesna ploča.

Društvo “Naša djeca” Veli Lošinj u suradnji s Javnom ustanovom
“Priroda” prigodno je postavilo u Park-šumi Čikat ogledne primjerke
kućica za korisne kukce namijenjene ljubiteljima prirode i poljoprivrednicima.
Događaj je popraćen kraćim izlaganjem djece o namjeni i funkciji kućica
za korisne kukce.

U sklopu obilježavanja Dana Ambroza Haračića Društvo “Naša djeca”
Veli Lošinj uz potporu Javne ustanove “Priroda” priredilo je
poučni letak o Ambrozu Haračiću kao i prezentaciju inicijative projekta
mini-arboretuma koji bi se osmislio u prostoru oko spomenika prof. Ambrozu
Haračiću u Sunčanoj uvali, čime bi prostor znatno dobio na vrijednosti.

Prigodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici
Hrvatskoj, 22. svibnja 2007., župan Primorsko-goranske županije, gospodin
Zlatko Komadina otvorio je poučnu stazu u početnom dijelu Park-šume Pod
Javori. Poučna staza opremljena je obavijesnom pločom na ulazu u Park-šumu.
Uz šetnicu od ulaza u Park-šumu do zgrade Lječilišta za bolesti dišnih
organa djece i odraslih koje se nalazi unutar Park-šume uz reprezentativne
primjerke drveća i grmlja postavljeno je 25 botaničkih pločica s natpisima
o botaničkoj pripadnosti dendroflore te njihovim botaničkim porijeklom.
U donjem dijelu Park-šume postavljene su i tri poučne ploče koje objašnjavaju
osnovne značajke, vrijednosti i zanimljivosti Park-šume. Poučne ploče
obrađuju teme flore, faune i povijesti Park-šume.