šupaljka

Šupaljka

Prospekt Flora, Zanimljivosti

zapadne obale otoka Krka – U pretproljeće iznenadit će nas na nekim šumskim staništima zapadnih obala otoka Krka proljetnice koje možemo uvrstiti u “mezofilnu” floru (bilje koje voli vlažnija i hladnija staništa). Takva je i šupaljka prevladavajuće bijelih cvjetova…

visibabe

Snijeg i pretproljeće na Obruču

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Dok na vrhovima planina Obručeve planinske skupine još leži nedavno napadali snijeg u podnožju planine je, zahvaljujući lijepom vremenu i zaštićenom položaju u jarugama bujičnih potoka, cvatnja nekih vrsta bilja najavila nastupanje pretproljeća …

lygaeus

Rani cvjetovi, rani kukci

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Tijekom veljače, ako je zima blaga (kao što je primjerice ova), rascvatu se mnoge rane proljetnice. Jedna od njih je i proljetna dugovača (Romulea bulbocodium), a kukci koji se također bude rano u godini kao da znaju kamo trebaju navratiti …