leptir siona

Ususret noći noćnih leptira – Siona lineata

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Slika 1. Leptir Siona lineata u dolini Leske u NP Risnjak (foto: M. Randić)

KAKVA STANIŠTA ODABIRE LEPTIR SIONA LINEATA U PRIMORJU?

Nedavno sam s ekskurzije u zaleđu Rijeke  donio neobičan žuti kokon s kukuljicom nepoznatog leptira. Čekao sam hoće li se iz njega nešto  izleći…

Žuti kokon dugačak 4 cm pergamenaste je strukture i na površini opreden rahlim nitima žućkaste svile. U prvo sam vrijeme smatrao da se radi o nekoj vrsti leptira iz porodice ivanjskih ptičica (Zygaenidae). Međutim, kad je 30. svibnja iz kukuljice izletio bijeli leptir s izraženim ocrtom tamnih žila na krilima (sl. 1) osvjedočio sam se da se radi o leptiru Siona lineata iz opsežne porodice noćnih leptira grbica (Geometridae).

Do sad sam ovu vrstu pronašao u Gorskom kotaru kod Crnog Luga (sl. 2), Zelina, Liča, Fužina i Delnica, kao i u rubnom dijelu Gorskog kotara prema Primorju; kod Kamenjaka, uz rub Grobničkog polja, podno Malog Platka i iznad Plasa. Najniže i najbliže moru opazio sam ga u dnu ponikve Balž u zaleđu Krasice.

Doba godine kad se leptiri mogu pronaći na terenu proteže se od prve polovice svibnja do posljednjeg tjedna lipnja. Doba dana kad ih je najlakše opažati kako lepršaju uokolo uobičajeno je kasno popodne. Što se tiče tipa staništa koja najčešće odabiru jesu bujni kontinentalni, ali i neki tipovi submediteranskih travnjaka. Ovi posljednji izdvajaju se ponešto osebujnijom ekologijom. Na takvim travnjacima rano ujutro često nastaje obilna rosa, a u sumrak nad njima se osjeća strujanje hladnijeg zraka.

Mjerenja temperature prizemnog sloja zraka i površinskih slojeva tla u dnu ponikve Blaž pokazuju da se nad tamošnjim travnjakom često zadržava „jezerce“ hladnog zraka, osobito rano ujutro i navečer (a vjerojatno i noću), pa je dno ponikve svojevrsno mrazište (sl. 3). Ako je dan bez vjetra i vedar, zrak se u dnu ponikve ubrzo zagrije, pa je u takvim prilikama tijekom dana u ponikvi, u pravilu, za nekoliko stupnjeva celzijevih toplije nego na njenim rubovima. Čini se da takve (mikro)klimatske prilike travnjaka u dnu ponikava pogoduju leptiru Siona lineata, bar u ovakvim submediteranskim predjelima bliže moru, kao što je i duboka ponikva Blaž – mrazište u zaleđu Krasice.

Marko Randić


Slika 2. Kao biljku koja pruža nektar leptiri S. lineata često izabiru cvatove preženica (Knautia sp) (foto: M. Randić)


Slika 3. Dno ponikve Blaž s travnjakom na kome su obavljanja mjerenja temperature zraka i tla. Može se opaziti da su stabla u dnu ponikve u proljeće duže ostala neolistala za razliku od stabala na padinama ponikve što ukazuje da je dno ponikve mrazište u kojemu se  u proljeće može javiti mraz (foto: Ana Randić i Nina Randić)