osjak

Nova alohtona biljna vrsta širi se i rubom Gorskog kotara

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Svijećnjački osjak (Cirsium candelabrum) na području Hrvatske prva je, u razdoblju od 2008. do 2010. godine, pronašla botaničarka prof. dr. Jasenka Topić u srednjoj Dalmaciji gdje se vjerojatno proširio iz Bosne i Hercegovine. Nešto ranije je (2002. godine, kod Logateca), također kao novopridošla vrsta, opažen i u Sloveniji gdje se također dalje širi (Peter Grošelj, 2012). Daljnje priloge praćenju širenja, ekologiji i fitocenologiji dali su hrvatski botaničari (Jasprica et al., 2015). Prošlog ljeta uočili smo nekoliko primjeraka ovog robustnog i lako prepoznatljivog osjaka iznad Gornjeg Jelenja i na Malom Platku…

Svijećnjački osjak prirodno je raširen na Balkanu, a u Hrvatskoj i Sloveniji je novopridošla (adventivna) vrsta koja se relativno brzo širi i pokazuje ponešto invazivna obilježja. Zasad uglavnom obrasta staništa na iskopima duž cesta, na osvijetljenim i suhim lokalitetima.

Ljeti i u jesen 2016. godine pronašli smo nekoliko cvatućih primjeraka svijećnjačkog osjaka na iskopima ledenjačkog tila koji je izbačen na površinu prilikom rekonstrukcije ceste za Platak nedaleko vidikovca na Malom Platku. Jedan primjerak također smo uočili u šumskoj sastojini u predjelu Lepenice oko 1,5 km sjeveroistočno od cestovnog prijevoja Gornje Jelenje. Šumska sastojina na Lepenicama, u kojoj preteže bukva, jako je stradala u ledolomu početkom 2014. godine pa je sklop šume otvoren, a suho se karbonatno šumsko tlo “zakorovilo” i obraslo mnogim zeljastim biljkama. Između ostalog bilja povoljno stanište pronašao je i svijećnjački osjak.

Pretpostavljamo da se svijećnjački osjak na nova nalazišta na rubu Gorskog kotara proširio iz Slovenije, ali ovo pitanje ostaje zasad otvoreno. Ove sezone (2017.) posvetit ćemo veću pažnju mogućem širenju novopridošle vrste na području Primorsko-goranske županije, a nastojat ćemo također snimiti ljepšu i instruktivniju fotografiju.

Marko Randić

Poveznica:

http://hirc.botanic.hr/fcd/DetaljiFrame.aspx?IdVrste=30938&taxon=Cirsium+candelabrum+Griseb.

Literatura:

Grošelj, P. (2012): Cirsium candelabrum Griseb.: Novo nahajlišče tujerodne vrste v Sloveniji. Hladnikia 29: 51-54.

Jasprica, N., Milović, M. et Pandža, M. (2015): Picrido hieracioides-Cirsietum candelabri Jasprica et al. 2015 – a ruderal association new to Croatia. Glasnik Hrvatskog botaničkog društva 3(2): 4-14.

Primjerak novopridošle vrste osjaka u šumskoj sastojini na Lepenicama nedaleko Gornjeg Jelenja, snimljen u jesen 2016. godine. Svijećnjački osjak prepoznaje se po snažnom rastu, bogatoj razgranjenosti, jako bodljikavim i na plojci golim, ponešto blještavim listovima. Razmjerno malene glavice cvata sadrže krem bjelkaste cjevaste cvjetove (foto: M. Randić).

Zbog ledoloma progaljena bukova sastojina na Lepeniciama – novo je nalazište svijećnjačkog osjaka u Hrvatskoj (foto: M. Randić)