Ljubica

Prvi cvjetovi u godini – ljubica

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Ljubica s padine Rebri (foto: M. Randić)

PRVI CVJETOVI U GODINI
Na toplim padinama Draškog brega u zaleđu Rijeke pronašli smo zanimljivu svojtu ljubice koja procvate među prvima u godini…

Vjerojatno se u ovom slučaju radi o križancu između endemične jadranske ljubice (Viola suavis subsp. adriatica) i mnogo češće bijele ljubice (Viola alba subsp. scotophylla). To bi se moglo zaključiti po izrazitijoj dlakavosti listova kod snimljene jedinke, dok tipična jadranska ljubica (na riječkom području) uobičajeno ima gole listove.

Na padinama Draškog brega (predio Rebar) isprepliću se staništa karakteristična i za jadransku ljubicu, a to su vapneneačka točila i za bijelu ljubicu – termofilni šumarci hrasta medunca. Stoga se populacije ove dvije vrste također isprepliću, pa je za pretpostaviti da su neke jedinke koje pokazuju “miješane” značajke i ukazuju na njihovo hibridno porijeklo.

M. R.