Ris Marko

Obilježen još jedan ris

Prospekt Fauna

Veljača je vrijeme parenja risova u Gorskom kotaru. Tada su ove mačke izrazito aktivne u obilasku i obilježavanju svog teritorija, koji dosiže kod mužjaka površinu od 200 do čak 400 km².  Upravo radi male gustoće risje populacije, svaki podataka o kretanju i životu ove strogo zaštićene i skrovite vrste, vrijedan je doprinos istraživanju i praćenju risa u Hrvatskoj.

U zaleđu Lič polja, u bitorajskim šumama, jučer je u 11.00 sati uhvaćen u kaveznu zamku, odrastao mužjak risa, mase 21 kilogram. Nevjerojatna je slučajnost, da se ris uhvatio u kaveznu zamku doslovno nekoliko minuta prije dolaska čuvara prirode Javne ustanove Priroda, s namjerom da zamku deaktivira, radi velike količine snijega i otežanog pristupa lokaciji.

To je od 2015. godine, već treći ris uhvaćen na istoj lokaciji, suradnjom županijske Javne ustanove Priroda i istraživača zagrebačkog Veterinarskog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu. Do sada su ogrlicama bili obilježeni i praćeni risovi Goran ZiP i Burni ZiP. Ovaj ris, imenovan Marko ZiP, također je obilježen GPS ogrlicom, koja je programirana da godinu dana šalje podatke o pozicijama njegova kretanja goranskim šumama, a nakon toga automatski će otpasti sa životinje.

Marko Modrić

Uhvaćeni ris pažljivo se pregleda i svi potrebni parametri ubilježe se u tablice koje prate dokumentaciju o risu (foto: Marko Modrić)