pčele

Gnijezdo osa Polistes

Priroda Fauna, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Na suhim travnjacima i kamenitim pašnjacima u okolici Rijeke nerijetko ćemo naići na gnijezda osa roda Polistes od kojih je najpoznatija galska osa (P. gallicus). U Europi je zasad prepoznato i opisano 14 vrsta ovog roda. Često ih je, međutim, teško razlikovati do razine vrste jer su izgledom vrlo slične. Kao socijalni kukci i ove ose grade gnijezda sa saćem u kojem odrasle ose njeguju ličinke. Obavljajući istraživanja travnjaka u području ekološke mreže Natura 2000 HR2000707 Gornje Jelenje prema Platku često smo na njih nailazili. Iako imaju žalac s otrovnom žlijezdom do sad su se pokazale prilično miroljubive.

Za izgradnju gnijezda, koja su malim drškom pričvršćena za stabljiku neke biljke ili su obješena s donje strane izbočine kakva kamena, ose Polistes koriste materijal sličan papirnoj pulpi kakav se rabi za izradu papira i kartona. Svoj „osinji papir“ one izrađuju tako što prožvaču pojedine biljne dijelove, a osobito „vole“ žvakati suhe i poluraspadnute dijelove drveta, i iz njih izdvajaju vlakanca. Ta biljna vlakna pomiješaju s vlastitim izlučevinama koje ispuštaju iz usta. Upravo su izlučevine, kad se pomiješaju s vlaknima i stvrdnu na zraku, važne kao zaštitno sredstvo koje štiti gnijezdo od kiše i nepovoljnih atmosferskih utjecaja.

Gnijezda osa Polistes okrenuta su saćem prema dolje, a zaštitni sloj gleda prema gore i za podlogu je pričvršćen kratkom stapkom koja je osobito čvrsta. Zapažene su varijacije u veličini gnijezda osa Polistes – ona izgrađena u zaštićenim položajima u pravilu su veća nego ona izgrađena na otvorenom. Gnijezdo osa na fotografiji izgrađeno je u zaklonu jednog ledenjačkog kamenog bloka na kakve nailazimo podno Malog Platka.

M. R.

Gnijezdo osa Polistes (foto: M. Randić)

Ose izgrađuju gnijezo od prožvakanih biljnih vlakana i vlastitih izlučevina

Travnjačko stanište pod Malim Platkom s travnjacima uskolisne šašike (as. “Seslerietum juncifoliae”) gdje su ose našle zaklonište pod kamenim ledenjačkim blokom