Pauk rakoliki

Sposobnosti rakolikih paukova

Priroda Fauna, Novosti, Zanimljivosti

Paukovi nas često iznenade svojim sposobnostima. Osebujna skupina paukova – rakoliki paukovi (Thomisidae), koji ne pletu “zračne” mreže, dobila je naziv prema izgledu i načinu kretanja – kod mnogih vrsta rakolikih paukova prva dva para nogu znatno su dulja nego stražnja dva i omogućavaju im da se mogu kretati postrance, naprijed i natrag, poput rakova. Ti paukovi love plijen na način da djeluju poput živih stupica. Usidre se sa stražnja dva para nogu na nekom istaknutom mjestu, kao što je cvat kakve glavočike, ili na nekom drugom istaknutom “cvjetnom” mjestu, a s prednja dva para zgrabe plijen kad se iznenada pojavi ispred njih. Ponekad to može biti i naizgled znatno jači i okretniji plijen – pokoja pčela ili bumbar koji dolijeću na cvat radi hranjenja.

Sl. 1. Ženka rakolikog pauka ulovila je skakavca (foto: M. Ranidć)

U ovom slučaju, ženka pauka (vjerojatno) roda Ozyptila sp. ulovila je na suhom klasu trave rdobrade ili oštrice skakavca većeg nego što je ona sama. Pauka s lovinom snimili smo ljeti, na suhom zarastajućem submediteranskom travnjaku na podnožju Cerničkog vrha kod mjesta Cernik u Hrvatskom primorju.

M. R.