leptir i pčela na cvijeću

Zarastajuća goranska livada

Priroda Flora, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Livada uz potok Bela vodica kod Crnog Luga

Ljeti su goranske livade u najbujnijem razvitku. Početkom ljeta na još nepokošenim livadama mnogo je šarolikog poljskog bilja u punom cvatu: modri zvončići, bjelkasti, ružičasti i crveni karanfili,  blijedožućkasti šuškavac, modra livadna kadulja, bijeli stolisnik, žućkasta i bijela broćika, razne štitarke i trave…

Sl. 1. Zvjezdasti ljiljan na livadi košanici kod Crnog Luga (foto: M. Randić)

Uz okrajke livada, na šumskim rubovima, ponegdje je šarolikost bilja još i veća: razbujaju se žuti kolotoč upadljivih krupnih cvatova, naočiti divlji ljiljani, žuti i modri jedići, ružičasta konopljika, modra šumska sirištara prebogatih cvatova, žućkasta ljepljiva kadulja koju rado posjećuju pčele i bumbari… To su mjesta gdje šuma postupno osvaja nekadašnje livade košanice.

Obilje cvijeća pruža kukcima izdašnu hranu – nektar i pelud. Uokolo lijeću prelijepi leptiri sedefice, okaši, riđe, bijelci, plavci, bakrenci… Brojni skakavci iskaču iz trave ispred šetačeva koraka. Zuj kukaca čuje se posvuda, a njihova raznolikost je velika.

Sl. 2. Zarastajuće goranske livade ljeti su prepune najraznolikijih kukaca (foto: M. Randić)

U srpnju livade su obično već pokošene, ali budući da zbog ohlađivanja tla tijekom noći ujutro na tlu i vegetaciji ima obilje rose livadno se bilje brzo ponovno razvije, a neko procvate po drugi put. Zanimljivo je ujutro promatrati mreže paukova bogato obavijene sitnim kapljicama rose koje se ljeskaju na suncu…

Sl. 3. Na zarastajućim livadama ponekad se razrastu rijetke vrste – divlji klinčić na zarastajućoj livadi uz Belu vodicu (foto: M. Randić)

Mnoge goranske livade više se ne kose niti se napasaju jer je stoke sve manje. One su prepuštene zarastanju i njihov se botanički sastav postepeno mijenja. Radi se o pojavi koju botaničkom stručnom terminologijom nazivamo sekundarna sukcesija.

Sl. 4. Cvjetna zarastajuća livada uz Belu vodicu (foto: M. Randić)

U jednom odsječku vremena, nakon napuštanja košnje i paše, a prije nego što ih zarastu drvenaste vrste i razvije se šuma, (nekadašnje) livade košanice bivaju posebno bujne i prepune raznolikog i šarolikog bilja. Takav primjer livade u sekundarnoj sukcesiji zatekli smo uz oble potoka Bela vodica u Crnom Lugu na granici Nacionalnog parka Risnjak. Ondje je košnja napuštena pred više desetljeća, ali i sad je (još) prepuna raznovrsnog cvijeća i kukaca iako se botanički sastav znatno promijenio.

M. R.