mali prirodni bazen između stijena

Stablasta petoprsta na podnožju planinske skupine Obruča

Priroda Flora, Novosti, Zanimljivosti

Zajednica sa stablastom petoprstom (Sveza Potentillion caulescentis Br.-Bl. 1926) na podnožju Obruča

U dolini Borovici, na podnožju planinskog skupa Obruča, u pukotinama odsječaka dolomitnih stijena zabilježili smo manje sastojine stablaste petoprste (Potentilla caulescens) (sl. 1). Ona se ondje udružuje s travom uskolisnom šašikom (Sesleria juncifolia) i još ponekim planinskim vrstama.

Sl. 1. Stablasta petoprsta na stijeni iznad izvora Borovišćice na podnožju planinske skupine Obruča (foto: M. Randić)

Osim stablaste petoprste, ostali elementi ove primarno alpske vegetacije pukotina stijena oskudni su i malobrojni pa se može ustvrditi da je vegetacija biljaka pukotinjarki na dolomitnim stijenama na podnožju planine Obruč fragmentarno razvijena. Najniže poznato nam stanište ove vegetacije na Obruču je na stijeni neposredno iznad izvora bujice Borovišćice (sl. 2), na svega 425 metara nadmorske visine, u pojasu submediteranske vegetacije i uz rub obližnje autohtone reliktne šume crnog bora.

Sl. 2. Vegetacija biljaka pukotinjarki u dolini Borovici razmjerno je siromašna; uz stablastu petoprstu pojavljuje se trava uskolisna šašika kao i pojedine biljke iz okolne autohtne crnoborove šume kao što je crnjuša, proljetni vrijes ili žrnovac (foto: M. Randić)

Vegetacija pukotinjarki sa stablastom petoprstom u Hrvatskoj zasad je slabo proučena. Zabilježio ju je u Obručevoj skupini Ivo Horvat (1962: 65) te je, osim u dolini Borovici, navodi još i za Mudnu dol. Stablasta petoprsta i njezine zajednice u Hrvatskoj rijetki su oblici vegetacije raštrkani po pojedinim planinskim skupinama. S jedne strane u Hrvatsku dopiru preko planina Hrvatskog zagorja – Strahinščice i Ivanščice do Kalnika, a s druge strane preko sjeverozapadnih Dinarida do Kleka, Velebita i Mrsinja.

M. R.