istaživanje špilje

Nova vrsta račića iz Urinjske špilje

Prospekt Fauna, Špilje, Zanimljivosti

U broju 85 (12-13) 2012 znanstvenog časopisa Crustaceana opisana je nova vrsta račića kopepoda iz anhialine Urinjske špilje (špilja je na području Kostrene nedaleko Rijeke www.hbsd.hr/Projekti_Kostrena.html). Autor članka, akademik prof. dr. sc. Frano Kršinić opisao je novu vrstu na temelju speleozoološkog materijala koji su iz 15 metara dubokog jezerca Urinjske špilje (jezerce sadrži morsku i slatku vodu) sakupili speleoronioci – Branko Jalžić iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te članovi Hrvatskog biospeleološkog društva. Novi račić nazvan je u počast njemačkoj specijalistici za račiće kopepode dr. Ruth Böttger-Schnack i uvršten je u rod Stephos, dakle, znanstveni naziv “novog” račića je: Stephos boettgerschnackae.

Ovo je ujedno prvi nalaz roda Stephos iz Jadranskog mora pa treba istaknuti da baca novo svjetlo na razumijevanje rasprostranjenosti stygobiontnih račića kopepoda u anhijalinim špiljama Sredozemlja. Novoopisani račić dugačak je tek nešto manje od jednog milimetra. Urinjska špilja upisana je u ekološku mrežu pod širfom #HR3000243 s ciljem očuvanja stanišnog tipa morske špilje. Budući da je pronalaskom nove vrste za znanost špilja ujedno i tipsko nalazište (locus typicus), potrebno je posvetiti odgovarajuću pažnju njenoj zaštiti.

M. R.

Sl. 1. Speleoronilac prilikom urona u jezerce Urinjske špilje (foto: J. Bedek, Hrvatsko biospeleološko društvo)*

*Najljepše zahvaljujemo gospođi Jani Bedek iz Hrvatskog biospeleološkog društva na ustupljenoj fotografiji Urinjske špilje.