logo medMPAnet

Kartirana podmorska staništa oko Unija, Suska, Malih i Velih Srakana

Prospekt Dubine


Sl.1. Kartiranje staništa uz pomoć autonomne ronilačke opreme (foto: Mosor Prvan)

Tijekom dva tjedna deset ronilaca zaronilo je na 75 lokacija čime je zatvoren krug oko otoka Unije, Susak i Srakane. Ronilo se približno na dubinama od 10 do 40 m sa ciljem kartiranja podmorskih staništa. Istraživanje je pokazalo da više od 90 % morskog dna na ovim dubinama prekrivaju livade vrste Posidonia oceanica. Ova vrsta, koja se obično naziva “morska trava”, endemska je morska cvjetnica Sredozemnog mora i jedna od glavnih riznica života u Sredozemlju. Posidonija je rastilište i hranilište brojnih riba, no zbog velikog ribolovnog napora na ovim područjima, komercijalna riba i nije čest prizor. Ipak, uz pravilno upravljanje, zaštitu i dobru komunikaciju na svim razinama korištenja i upravljanja, mogu se postići zavidni rezultati – što je i jedan od glavnih ciljeva ovog projekta.

Osim zajednica posidonije utvrđeno je još nekoliko podmorskih zajednica među kojima je biološkom raznolikošću najbogatija koraligenska. Zbog velike strukturne heterogenosti te raznolikosti kolorita koraligenske zajednice posebno privlače rekreativne ronioce. Špilje, rupe i tuneli koje izgrađuju organizmi koraligenskih zajednica dom su mnogim vrstama riba. Bogatstvo riba privlači ribare koji nerijetko na okomitim i izbočenim stijenama koraligena zauvijek ostavljaju svoje mreže. Prizor stjenovitih podmorskih litica “okićenih” ribolovnim alatima karakteristika je gotovo svake koraligenske zajednice na istraživanom području.

Javna ustanova Priroda i Udruga Sunce pokazali su izvrsnu povezanost i odličan timski rad na Unijama, spajajući dugogodišnje iskustvo kartiranja staništa Udruge Sunce i logistiku Javne ustanove Priroda. Prikupljeni rezultati popunit će rupe u znanju o ekologiji i ribarstvu, čime će se unaprijediti upravljanje istraživanog područja na lokalnoj i regionalnoj razini, te razviti nacionalni protokol za praćenje stanja ovih vrijednih staništa.

Projekt se uskoro seli na Prvić, Goli i Sv.Grgur gdje se nastavljaju ronilačka istraživanja otoka Kvarnerskog arhipelaga, koji spajaju fascinantne različitosti prirode kako na kopnu tako i u moru.

Meri Bilan/Patrik Krstinić


Sl.2. Ježinac vrste Echinus melo u livadi posidonije (foto: Zrinka Jakl)


Sl.3. Jastog se skriva u šupljinama koraligenske zajednice (foto: Mosor Prvan)