Rječina

Nakupine kvržica na korijenju joha uz obalu Rječine

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Uz obale rijeka često rastu posebni tipovi šuma građenih od vrsta drveća koje uglavnom ne dopire podalje od rijeke. To su galerijske šume. One prate rijeku poput uskih ili širih pojaseva sa svake strane obala i rasprostiru se samo dokle se osjeća utjecaj rijeke. Takav je slučaj (bio) i s Rječinom. Uz njene obale možemo i danas naići na posljednje “ostatke ostataka” galerijskih šuma (sl. 4) u kojima je jedna od najvažnijih vrsta drveća crna joha (Alnus glutinosa).

U današnje vrijeme uz Rječinu su takvi galerijski šumarci najvećm dijelom posječeni, uništeni i iskorijenjeni. Ono maDan planeta Zemlje, lo preostalih stabala johe i drugog karakterističnog “galerijskog” drveća i grmlja izloženo je raznim ugrozama (sl. 1).


Slika 1. Panj svježe posječenog stabla crne johe uz korito Rječine (foto: Dinko Dorčić)

Na korijenju stabala crne johe koje je ove zime oborila orkanska bura pronašli smo zanimljive kuglaste nakupine kvržica, poznate i kao nodule u kojima su posebne simbiotske bakterije – aktinomiceti. Te kvržice, odnosno njihovi “stanari” aktinomiceti iz roda Frankia imaju neobično važnu ulogu vezivanja dušika (N2) i obogaćivanja tla dušikom. Na taj način ovi korisni simbionti pomažu životu stabla s kojim su povezani, a za uzvrat od stabla dobivaju organske hranjive tvari.

Nakupine kvržica ili nodule na korijenju joha karakterističnog su (polu)kuglastog oblika i vrlo su razgranjene s brojnim zadebljalim vršcima poput nekakvih koralja (sl. 2). Uz tok Rječine često su vidljive i na korijenju joha s kojeg je nabujali tok rijeke isprao slojeve pjeskovitog tla (sl. 3). Mi smo pri našem obilasku naišli na nodule veličine ping-pong loptice, ali prema zapisima iz literature spominje se da mogu biti veličine teniske loptice.

U literaturi se također navodi i podatak da aktinomiceti (koji pripadaju rodu Frankia), osim na korijenju johe stvaraju nakupine kvržica i na drveću i grmlju iz rodova Casuarina, Ceanotus, Coriaria, Eleagnus i Myrica – dakle, uglavnom takvom koje raste na dušikom siromašnim tlima. Druga važna grupa bakterija fiksatora dušika (koje nisu srodne ovdje spomenutim aktinomicetima roda Frankia) oblikuje kvržice na korijenju biljaka iz porodice mahunarki, što je mnogo poznatija pojava o kojoj djeca uče već u osnovnoj školi. Ali to je druga “priča” o kojoj ćemo možda napisati crticu sljedećom prigodom.

Ključne riječi. Rječina, galerijske šume, crna joha (Alnus glutinosa), nodule, aktinomiceti fiksatori dušika, Frankia

Marko Randić i Sunčica Strišković


Slika 2. Nodula – nakupina kvržica sa simbiontskim aktinomicetima na korijenu crne johe (foto: Sunčica Strišković)


Sl. 3. Nodule na korijenu stabla johe s kojeg je nabujala Rječina sprala tlo (foto: Sunčica Strišković)


Sl. 4. Ostaci galerijskih šumaraka s crnom johom uz korito Rječine (foto: Sunčica Strišković)

Zahvala: Zahvaljujemo gospodinu Dinku Dorčiću, vrsnom fotografu prirode, na ustupljenoj dojmljivoj fotografiji panja svježe posječene johe uz korito Rječine.