drmun

Očuvane submediteranske šume otoka Krka

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Očuvanih, očaravajućih, vilinski starih listopadnih šuma preostalo je na Sredozemlju vrlo malo. Možda je jedna, ako ne i najljepša, a onda jedna od zanimljivijih i najvećih preostalih, prostrana submediteranska šuma na krčkom Štotoventu. U njoj raste prastari hrast iznad uvale Čavlena…

PRASTARI HRAST U DOLINJEM DRMUNU PUŠKOM

Najljepši i najočuvaniji dio sredozemnog šumskog svijeta na Šotoventu je šuma u uvali Čavlena. Odlikuje se brojnim starim pa i prastarim stablima, uglavnom hrastova. Zaštitni znak Čavlene i ovog dijela otoka Krka mogao bi biti prastari hrast u predjelu Dolinji drmun puški (sl.1).

Na temelju uzoraka grančica koje sam dobio od kolega tijekom zime 2016. godine označio sam ga kao submediteranski hrast medunac (članak o hrastu pročitajte ovdje).

Kasnije sam hrast obišao u dva navrata pa sam imao prilike pogledati i razvijene listove. Niti na temelju tih opažanja još uvijek se ne mogu prikloniti mišljenju pojedinih ranijih istraživača da se radi o „kontinentalnom“ hrastu kitnjaku, iako bi neke značajke vanjske morfologije listova i grančica na to upućivale.

Grančice i listovi su kod prastarog hrasta izrazito slabo obrasle dlačicama. Dok je izrazita (pustenasta) dlakavost uobičajeno značajka  hrasta medunca, kitnjak ima gole grančice i listove. Listovi na prastarom hrastu nisu potpuno lišeni dlakavosti (sl. 2), pa zasad zaključujem da bi se moglo raditi o posebnom, zasad slabo poznatom, obliku hrasta – križancu između neke od kontinentalnih vrsta ili više njih – možda kitnjaka i/ili lužnjaka i submediteranskog hrasta medunca.  Moguće je da su umiješani i geni hrasta cera što se može naslutiti prema izgledu juvenilnih listova. Kora ovog biljnog diva također je specifično građena (sl.3).

Na neobične značajke osebujnog hrasta iznad uvale Čavlena ukazali smo kolegama šumarima pa se nadamo da će i oni uložiti napore u rasvjetljavanju dendroloških tajni ovog prastarog simbola listopadnih šuma otoka Krka.

Marko Randić


Slika 1. Prastari hrast u Dolinjem drmunu puškom iznad uvale Čavlena još uvijek je botanička i dendrološka nepoznanica (foto: M. Randić)


Slika 2. Pod posebnim osvjetljenjem i upadnim kutom sunčevih zraka mogu se na mladim listovima prastarog hrasta u Dolinjem drmunu opaziti sitne dlačice (foto: M. Randić)


Slika 3. Kora prastarog hrasta je svijetla i duboko ispucana na uska izdužena paralelna poligonalna polja (foto: M. Randić)